БЕОГРАД, 15. април 2020.

Сектор малих и микро предузећа и предузетника чини чак 98% регистрованих привредних субјеката у Србији, ствара 28% БДП-а (бруто домаћег производа), а запошљава 44% регистроване запослености, чак 629 хиљада особа.

Мала и микро предузећа чине највиталнији део економије, и зато је важно да имају подршку државе, поверење потрошача, међусобну умреженост, и прилику да се развијају и уче. Наша мисија је да помогнемо умрежавање микро и малих предузећа, да учинимо да се њихов глас чује и да остваре свој пуни потенцијал.

Дана 15.04.2020. путем јавног линка на Zoom-а представљен је Савез малих привредника Србије. Испред иницијатора Савеза говорили су Милица Чалија, мали предузетник и Јован Тишма серијски предузетник, амбасадор „Startup Genome“ у Србији, консултант у области развоја пословања иновативних компанија, дипломирани правник.

Милица је нагласила да иако постоје многобројна удружења малих привредника, то није довољно јер су удружења раслојена и да оснивање једног оваквог савеза има смисла како би глас малих привредник могао јаче да се чује.

Јован је нагласио да Савез нема политичке амбиције али и да постојећа удружења привредника нису на адекватан начин заступала интересе малих привредника.

Савез је такође схватио да Влада РС кроз донесене мере жели да помогне српским компанијама али да су неке мере неадекватне па је у току представљана и изнет предлог за побољшање донетих мера.

Предлог за побољшање мера је следећи:

  • Отпис пореза на доходак, доприноса и пореза, док траје ванредно стање + 3 месеца од дана укидања ванредног стања за предузетнике, микро и мала предузећа
  • Одлагање наплате ПДВ-а док траје ванредно стање + додатна 3 месеца од дана укидања ванредног стања и омогућавање отплате ПДВ-а на рате
  • Ослобађање наплате комуналних накнада и осталих намета градова и општина, док траје ванредно стање + додатна 3 месеца за предузетнике, микро и мала предузећа
  • Одлагање примене теста самосталности за паушалце на период од годину дана како би се прилагодили новонасталој ситуацији
  • Креирање ваучера – финансијског стимуланса, за куповину искључиво домаћих производа и услуга за све пунолетне грађане у износу од 100€, а све у циљу подстицања домаће привреде
  • Хитна имплементација свих предложених мера и одређивање контакт тимова за пружање бесплатних правних и пореских савета током трајања имплементације мера

 

У раду скупа учествовао је и Ђорђе Цветковић представник Друштва за информатику Србије и он је пренео подршку предлогу за побољшање мера Владе Републике Србије.