Радна ГРУПА Националног конвента за поглавље 10 (информационо друштво и медији) разматрала је 26. јуна 2024. године реализацију Препорука усвојених након разматрања Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2023. годину за поглавље 10. Циљ је био да се оствари мониторинг над реализацијом поменутих препорука и оснажи потреба да се оне доследно и у потпуности спроведу, и тиме оствари важан предуслов у припремама Србије за пријем у ЕУ.

У протеклом периоду остварени су значајни резултати у развоју информационог друштва, али се у Извештају Европске комисије указује и на активности које нису остварене или су само делимично реализоване. Радна група за поглавље 10 је на састанку упозорила да:

  • нису ојачани кадровски потенцијали у МИТ, РАТЕЛ И РЕМ,
  • треба интензивирати рад на изради Закона о широкопојасном интернету и усвајању Закона о информационој безбедности,
  • касне припреме за увођења 5Г мобилне мреже,
  • није промовисан европски система 112,
  • треба отклонити препреке за ширу примену отворених података.

Предложено је да Влада до краја године припреми Закон о вештачкој интелигенцији сагладно АЦТ ВИ који је усвојила ЕУ.

Вест: Никола Марковић, координатор РГНКЕУ поглавље 10