Search here...

Управа 2021 – 2024

Председник Друштва за информатику Србије

Никола Марковић, Председник ДИС

Управни одбор

Срећко Миодраговић, председник УО ДИС

Проф. др Драгана Бечејски Вујаклија, потпредседник УО ДИС

Зоран Коруновић, секретар УО ДИС

Драган Ристовић, благајник УО ДИС

Анита Мањенчић, члан

Саша Милашиновић, члан

Владан Атанасијевић, члан

Бојан Миленковић, члан

др Милан Парошки, члан

др Тамара Вученовић, члан

др Игор Тартаља, члан

Проф. др Дејан Ранчић, члан

др Марко Вулић, члан

Проф. др Слађан Бабарогић, члан

Проф. др Мирослав Марић, члан

Бојана Сатарић, члан

Саша Матејић, члан

мр Радивоје Филиповић, члан

Маја Мартиновић, члан

Ђорђе Цветковић, члан

Јован Јовановић, члан

Драгорад Милановић, члан

Драгана Пешић Левић, члан

Надзорни одбор

Срђан Обрачевић, председник

Наташа Ишљамовић, члан

Ђуро Чучковић, члан