др Драган Демировић, помоћник министра финансија

Поштовани господине Демировићу,

Друштво за информатику Србије учествовало је у разматрању Закона о порезу на доходак грађана и Теста самосталности и настоји да прати стање и ефекте њихове примене. Обраћамо Вам се са нашим запажањима и предлозима:

  1. У стручној и широј јавности уочава се опадање броја ИТ паушалаца и поставља се питање како ће се то одразити на стање и раст ИТ сектора. Надамо се да и ви пратите ове промене и питамо Вас, да ли имате податке о ефектима примене Теста самосталности и да ли планирате неку реакцију на ово стање?
  2. Везано за стање изазвано пандемијом коронa вируса подржавамо иницијативе да се примена Теста самосталности помери на 01. јун 2020. године, као и да се помере рокови за остваривање осталих олакшица из поменутог Закона.

Друштво за информатику Србије сматра, да треба благовремено припремити мере којима ће се након 3 године примене овог Закона креирати даље стимулисање ИТ делатности у Србији. Сматрамо да дугорочне подстицајне мере треба креирати у сарадњи са цивилним сектором.

 

Никола Марковић
председник