У Београду је 28 априла 2020. од 10:00 одржана онлајн седница Радне групе НКЕУ за поглавље 10 (информационо друштво и медији).

У раду седнице учествовали су:

 • Никола Марковић,
 • проф. др Драгана Бечејски Вујаклија,
 • проф. др Драган Домазет,
 • др Милан Јанковић,
 • Саша Милашиновић,
 • др Тамара Вученовић,
 • Тамара Филиповић,
 • проф. др Ирини Рељин,
 • Рајко Терзић,
 • Маја Зарић,
 • проф. др Озрен Џигурски,
 • Слободан Арежина,
 • др Владан Пантовић,
 • Драган Стаменковић,
 • Весна Чаркнајев.

 

Усвојен је предложени дневни ред и закључено:

Ад.1:

Примљен је на знање Коментар Министарства за трговину, туризам и телекомуникације поводом Извештаја са седнице РГ НКЕУ за поглавље 10 одржане 6.12.2019. и очекује се да ће сагласно Директиви ЕУ 23 8-1972 одмах након укидања ванредног стања, Министарство предложити на усвајање нови Закон о електронским комуникацијама.

Ад.2:

Разматран је Мониторинг стања и рада институција и примена мера Владе током кризе изазване пандемијом-РГ НКЕУ поглавље 10.

РГ НКЕУ за поглавље 10 констатовала је да су примене информационих и комуникационих технологија (рад на даљину, учење на даљину, еТрговина, еПлаћање, информисање преко друштвених мрежа, online пословни састанци и др,) значајно допринели да се ублаже тегобе изазване пандемијом.

Истовремено уочени су, и у мониторингу стања приказани бројни проблеми и недостаци у функционисању информационог друштва и медија за време пандемије као што су:

 • непостојање интегралног информационог система здравства,
 • недоношење новог Закона о електронским комуникацијама,
 • угрожавање личних података заражених,
 • ширење лажних вести,
 • нетолерантно реаговање државе и појединих медија на критике,
 • проблеми у акредитацији новинара,
 • формирање независног тела за праћење извештавања и др.

 

Препоручене су хитне и неодложне мере како би се подржале успешне примене ИКТ и отклонили уочени проблеми и недостаци.

Током дискусије предложене су и прихваћене допуне предложеног документа.

Закључено је да се документ објави и достави Влади, надлежним министарствима и скупштинским одборима, секретаријату НКЕУ и заинтересованим медијима.

Ад.3:

Није било предлога за закључивање.

Седница је закључена у 10:50