Search here...

Контакт

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

Матични број: 07054734
ПИБ: 102189943

Кнеза Милоша 9

11000 Београд

office@dis.org.rs