Search here...

Мисија и визија

МИСИЈА

Окупљање информатичара у Србији ради популарисања примене ИКТ, афирмације домаћих ИКТ резултата, разматрања стања у области ИКТ и предлагања потребних мера.

ВИЗИЈА

Активно учешће у развоју информационог друштва у Србији.