Search here...

Факултети за ИКТ

Департман за математичке науке Државног универзитета у Новом Пазару
Државни универзитет у Новом Пазару
www.np.ac.rs/index.php/dep-matematicke-nauke

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информатика и физика – Нови Пазар
   − Информатика и математика – Нови Пазар
• Мастер академске студије
   − Информатика и физика – Нови Пазар
   − Информатика и математика – Нови Пазар
Департман информатике и рачунарства Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду
www.kpu.edu.rs/cms/

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информатика и рачунарство – Београд
• Мастер академске студије
   − Информатика и рачунарство – Београд
• Докторске академске студије
   − Информатика – Београд – Београд
Департман за техничке науке Државног универзитета у Новом Пазару
Државни универзитет у Новом Пазару
www.np.ac.rs/index.php/dep-tehnicke-nauke

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Рачунарска техника – Нови Пазар
   − Софтверско инжењерство – Нови Пазар
• Мастер академске студије
   − Рачунарска техника – Нови Пазар
Економски факултет – Суботица
Универзитет у Новом Саду
www.ef.uns.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Пословна информатика – Нови Сад, Суботица
   − Пословни информациони системи – Нови Сад, Суботица
• Мастер академске студије
   − Пословни информациони системи – Нови Сад, Суботица
Електронски факултет
Универзитет у Нишу
www.elfak.ni.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   Рачунарство и информатика – Ниш
• Мастер академске студије
− Рачунарство и информатика – Ниш
Електротехнички факултет
Универзитет у Београду
www.etf.bg.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Електротехника и рачунарство – Београд
   − Софтверско инжењерство – Београд
• Мастер академске студије
   − Рачунарска техника и информатика – Београд
   − Софтверско инжењерство – Београд
Факултет информационих технологија
АЛФА Универзитет
www.fit.alfa.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информационе технологије – Београд
• Мастер академске студије
   − Информационе технологије – Београд
Факултет за математику и рачунарске науке
АЛФА Универзитет
www.fmrn.alfa.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Рачунарске науке – Београд
• Мастер академске студије
   − Рачунарске науке – Београд
Факултет информационих технологија – ФИТ
Метрополитан универзитет у Београду
www.metropolitan.ac.rs/osnovne-studije/fakultet-informacionih-tehnologija

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информационе технологије – Београд
   − Информациони системи и дигитализација – Београд
   − Софтверско инжењерство – Београд
   − Рачунарске игре – Београд
• Мастер академске студије
   − Софтверско инжењерство – Београд
− Информациони системи – Београд
Факултет организационих наука
Универзитет у Београду
www.fon.bg.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информациони системи и технологије – Београд
   − Информациони системи и технологије (студије на даљину) – Београд
• Мастер академске студије:
   − Информациони системи и технологије – Београд
   − Електронско пословање у управљање системима – Београд
• Специјалистичке академске студије:
   − Менаџмент и информациони системи – Београд
Факултет техничких наука – Нови Сад
Универзитет у Новом Саду
www.ftn.uns.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Анимација у инжењерству – Нови Сад
   − Индустријско инжењерство – Нови Сад
   − Информациони инжењеринг – Нови Сад
   − Инжењерство информационих система – Нови Сад
   − Примењено софтверско инжењерство – Нови Сад
   − Рачунарство и аутоматика – Нови Сад
   − Софтверско инжењерство и информационе технологије – Нови Сад
• Мастер академске студије:
   − Анимација у инжењерству – Нови Сад
   − Индустријско инжењерство – Нови Сад
   − Информациони инжењеринг – Нови Сад
   − Информациони и аналитички инжењеринг – Нови Сад
   − Инжењерство информационих система – Нови Сад
   − Примењено софтверско инжењерство – Нови Сад
   − Рачунарство и аутоматика – Нови Сад
   − Софтверско инжењерство и информационе технологије – Нови Сад
• Основне струковне студије
   − Софтверске и информационе технологије – Нови Сад
Факултет техничких наука у Чачку
Универзитет у Крагујевцу
www.ftn.kg.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Електротехничко и рачунарско инжењерство – Чачак
   − Информационе технологије – Чачак
• Мастер академске студије:
   − Електротехничко и рачунарско инжењерство – Чачак
   − Информационе технологије – Чачак
• Интегрисане академске студије:
   − Техника и информатика (5 година) – Чачак
Факултет информационих технологија
АпеироН Универзитет
www.apeironsrbija.edu.rs/fit.htm

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Пословна информатика – Београд
   − Наставничка информатика – Београд
   − Рачунарска мултимедија и графика – Београд
   − Инжењеринг информационих технологија – Београд
• Мастер академске студије:
   − Пословна информатика – Инжењеринг информационих технологија – Београд
Факултет за информатику и рачунарство Универзитет Сингидунум
Универзитет Сингидунум
www.fir.singidunum.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информатика и рачунарство – Београд
   − Информационе технологије – Београд
• Мастер академске студије:
   − Савремене информационе технологије – Београд
Факултет за компјутерске науке
Мегатренд Универзитет
www.megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kompjuterske-nauke

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Компјутерске науке – Београд
• Мастер академске студије:
   − Компјутерске науке – Београд
Факултет за менаџмент – Ф@М
АЛФА Универзитет
www.famns.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Менаџмент у информационим технологијама – Сремски Карловци
   − Менаџмент у информационим технологијама (студије на даљину)
Математички факултет
Универзитет у Београду
www.matf.bg.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информатика – Београд
• Мастер академске студије:
   − Информатика – Београд
Пословни факултет у Ваљеву
Универзитет Сингидунум
www.pf.singidunum.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Пословни софтверски системи – Ваљево
• Мастер академске студије:
   − Информациони системи и технологије – Ваљево
Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
www.pmf.pr.ac.rs

Студијски програми:
bull; Основне академске студије:
   − Информатика – Кос. Митровица
• Мастер академске студије:
   − Информатика – Кос. Митровица
Природно-математички факултет у Крагујевцу<-strong>
Универзитет у Крагујевцу
www.pmf.kg.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информатика – Крагујевац
• Мастер академске студије:
   − Информатика – Крагујевац
Природно-математички факултет у Нишу
Универзитет у Нишу
www.pmf.ni.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Рачунарске науке – Ниш
• Мастер академске студије:
   − Развој софтвера – Ниш
   − Управљање информацијама – Ниш
Природно-математички факултет у Новом Саду
Универзитет у Новом Саду
www.pmf.uns.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Рачунарске науке (3 године) – Нови Сад
   − Информационе технологије (4 године) – Нови Сад
• Мастер академске студије:
   − Рачунарске науке (2 године) – Нови Сад
   − Информационе технологије (1 година) – Нови Сад
   − Примењена математика – наука о подацима
• Интегрисане академске студије:
   − Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства (5 година) – Нови Сад
Рачунарски факултет Универзитет Унион
www.raf.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Рачунарске науке – Београд
   − Рачунарско инжењерство – Београд
   − Рачунарски дизајн – Београд
• Мастер академске студије:
   − Рачунарске науке – Београд
   − Рачунарско инжењерство – Београд
   − Рачунарски дизајн – Београд
   − Софтверско инжењерство – Београд
   − Информациони системи – Београд
• Основне струковне студије:
   − Информационе технологије – Београд
Технички факултет Михајло Пупин – Зрењанин
Универзитет у Новом Саду
www.tfzr.uns.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информационе технологије – Зрењанин
   − Информационе технологије – софтверско инжењерство – Зрењанин
   − Информатика и техника у образовању – Зрењанин Менаџмент информационих технологија – Зрењанин
• Мастер академске студије:
   − Информационе технологије – Зрењанин
   − Информатика и техника у образовању – Зрењанин
   − Информационе технологије у е-управи и пословним ситемима – Зрењанин
Педагошки факултет – Сомбор Универзитет у Новом Саду
www.pef.uns.ac.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Дипломирани библиотекар-информатичар – Сомбор
• Мастер академске студије:
− Мастер библиотекар-информатичар – Сомбор
Факултет инжењерских наука – Крагујевац
Универзитет у Крагујевцу
www.mfkg.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Рачунарска техника и софтверско инжењерство – Крагујевац
• Мастер академске студије:
   − Индустријско инжењерство-пословни информациони системи – Крагујевац
Машински факултет – Ниш
Универзитет у Нишу
www.masfak.ni.ac.rs

Студијски програми:
• Мастер академске студије:
   − Производно-информационе технологије – Ниш
Факултет техничких наука – Косовска Митровица
Универзитет у Приштини
www.mfkg.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Електротехничко и рачунарско инжењерство – Кос. Митровица
• Мастер академске студије:
   − Електротехничко и рачунарско инжењерство – Кос. Митровица
Факултет за економију и инжењерски менаџмент – Нови Сад
Универзитет Привредна академија
www.fimek.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Рачунарска техника и информатика – Нови Сад
• Мастер академске студије:
   − Рачунарска техника и информатика – Нови Сад
Факултет информационих технологија – Сремска Каменица
Универзитет Едуконс
www.educons.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информатичко инжењерство – Сремска Каменица
• Мастер академске студије:
   − Информационе технологије – Сремска Каменица
Факултет за дигиталну продукцију – Сремска Каменица
Универзитет Едуконс
www.educons.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Дигитална продукција – Сремска Каменица
• Мастер академске студије:
   − Дигитална продукција – Сремска Каменица
Факултет за пословно индустријски менаџмент – Младеновац
Универзитет Унион
www.ppf.edu.rs

Студијски програми:
• Основне академске студије:
   − Информационе технологије – Младеновац
• Мастер академске студије:
   − Информатички менаџмент – Младеновац
Факултет за инжењерски менаџмент
АЛФА Универзитет
Универзитет Унион
www.fim.edu.rs

Студијски програми:
• Мастер академске студије:
   − Менаџмент у информационо-комуникационим технологијама – Београд

Извор: Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ) [2019. година], https://www.nat.rs/


ИТ занимање   |    ИКТ оквир   |   ИКТ у Србији   |   Факултети за ИКТ   |   Високе школе за ИКТ