Search here...

ИКТ у Србији

 Шта раде ИТ-стручњаци? Подстакнути прогнозама о даљем интензивном развоју ИТ у Србији и Европи, информацијама о дефициту кадрова информатичке струке као и потенцијалу информационих технологија за превазилажење привредне кризе у Србији, покренули смо програм популаризације студија информатике у средњим школама. Намера нам је да подигнемо ниво сазнања ученика завршних разреда средњих школа o профилима информатичких занимања, факултетима на којима се може студирати информатика и могућностима запослења. ИКТ у Србији Српска ИКТ индустрија Милован Матијевић, ИТ аналитичар Извоз информационо-комуникационих услуга (ИКТ) из Србије бележи константан и стабилан раст са тенденцијом даљег повећања: За првих осам месеци 2019. достигао је 913 милиона евра што је двоструко више него у истом периоду 2016. године и 26,4 одсто више у поређењу са претходном годином. Број ИТ предузећа У 2018. години у Србији је било 2.349 активних предузећа чији је појединачни годишњи приход већи од милион динара. Посматрано по делатности највише је програмерских предузећа (1.483), што је 63% укупног броја. Посматрано по величини, у укупном броју ИТ предузећа доминирају микро фирме (мање од 10 запослених) којих је било 77,9%. Са друге стране, само 11 предузећа је у класи великих (са више од 250 запослених). Запослени у ИТ индустрији У 2018. години, српска ИТ индустрија запошљавала је 28.543 радника, на основу досадашњих парцијалних истраживања процењује се да су од тога 2/3 ИТ стручњаци, док остало чине запослени у продаји, администрацији и руковођењу. Ово може да се чини као скроман број у поређењу са око 1,5 милиона запослених у свим предузећима и установама. Међутим, слободније процене говоре да је ово само део већег корпуса од скоро 65.000 ИТ стручњака, који поред ИТ сектора укључује додатни потенцијал од око 35.000 људи запослених у: телекомуникационом сектору, предузећима – ИТ корисницима и предузетничким ИКТ водама. Иницијативе српске Владе Међу најзначајнијим резултатима Владе у 2017, 2018. и 2019. години за унапређење ИКТ сектора, издвајају се: увођење информатике као обавезног предмета од петог разреда основне школе, повећање уписних квота на ИТ смеровима факултета за више од 20 одсто, покретање изградње иновационе инфраструктуре у коју је уложено више од 100 милиона евра. Спроведена је реформа пореских закона која омогућава пореске олакшице при улагању у истраживање и развој, у стартапове, као и у интелектуалну својину.

ИТ занимање   |    ИКТ оквир   |   ИКТ у Србији   |   Факултети за ИКТ   |   Високе школе за ИКТ