Search here...

NSS Informatika

Naučno stručni skup „Informatika“ organizuje se svake godine u maju. Na skupu se predstavljaju najnoviji trendovi u razvoju informacionih sistema.

Informatika 2020

Društvo za informatiku Srbije organizuje u sredu, 28.05.2020. u 12:00 časova Naučno-stručni skupINFORMATIKA 2020.„novi trendovi u razvoju informacionih sistema“ Skup se zbog pandemije održava onlajn

Opširnije »

Informatika 2019

Društvo za informatiku Srbije organizuje u sredu, 15.05.2019. u 11:00 časova, na Građevinskom fakultetu u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73 – Velika sala Naučno-stručni skup

Opširnije »