Search here...

Програмирај!

 

 

Од школске 2016/17.год. у основним школама у Републици Србији имплементира се нови наставни програм предмета Информатика и рачунарство.

Корените измене које нови програм доноси огледају се, пре свега, у садржају наставне теме Рачунарство која предвиђа да ученици у петом и шестом разреду конструишу основна програмерска и алгоритамска знања радећи на задацима плитке алгоритамске сложености и пролазећи кроз све основне концепте и елементе програмирања.

Предвиђено је да се ученици VI разреда (али и сви други заинтересовани основци) баве програмирањем у неком од текстуалних програмских језика. Интенција је да, након у V разреду савладаних основних концепата програмирања, ученици у VI разреду стекну и класично алгоритамско-програмерско искуство.

Нови наставни програм заснован је на исходима и као такав измешта наставника из улоге извршиоца наставног програма и даје му слободу да тај програм заиста креира, водећи рачуна о конкретним условима у којима ради и о ученицима које подучава.

Као подршку наставницима у примени нових програма, МПНТР је успоставило Мудл платформу на коју је тренутно (21.09.2016.) уписано 1926 наставника. У оквиру бројних тематских форума искристалисала се јасна потреба наставника за пружањем конкретне помоћи за имплементацију новог наставног програма.

Са друге стране, низак ниво дигиталне писмености опште популације указује на неопходност пружања адекватне подршке ученицима и њиховим родитељима/старатељима у сфери програмирања.

 

Рачунарство и информатика – VI разред
Пред Вама је 18 лекција које објашњавају основне концепте програмирања у текстуалном програмском језику Пајтон (енг. Python).
Свака од лекција садржи видео-запис, приручник за ученике и методичку припрему за наставнике. >>>

 

Списак чланова секције >>> 
 
 

АРХИВА

ЈАВНИ ПОЗИВ >>>

Списак изабраних наставника, 24.05.2017. >>>