Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda organizovali su 28.oktobra okrugli sto “Razvoj informacionog sistema u zdravstvu”.

Uvodne napomene podneli su prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Miroslav Pevac, zaposlen u Ministarstvu zdravlja, dr Branko Marović iz RCUB-a, dr Ivan Ivanović iz IJZ “Batut”, prim. dr Dragana Trifunović-Balanović direktor Doma zdravlja Zvezdara i dr Dubravka Miljuš, direktor Doma zdravlja Savski Venac.

 

Na skupu je konstatovano:

 • Projekat Integralnog informacionog sistema zdravstva (IZIS) se realizuje po modulima i veliki broj modula je realizovan i doveo je do značajnih promena i unapređenja
 • Realizacija IZIS-a je proces, ali je već sada značajno promenila i unapredila informacioni sistem u zdravstvu
 • Većina zdravstvenih ustanova je povezana u integralni sistem, do 25 oktobra 2016. je dato oko 9.340.000 termina za preglede kod specijalista, izdato je oko 18 miliona elektronskih recepata…
 • prof. dr Vekić je ukazao na veliki doprinos informatičara u zdravstvu u realizaciji IZIS-a i između ostalog rekao, da će pokrenuti inicijativa da informatičari dobiju status zdravstvenog saradnika i izjednače se sa kliničkim lekarima
 • Na realizaciji IZIS-a angažovano je desetak domaćih IT kompanija
 • U diskusiji je konstatovano da je projekat Integralnog informacionog sistema zdravstva vrlo složen i izazovan u organizacionom i u informatičkom pogledu.

 

Predloženo je da se u daljem radu posebna pažnja obrati na:

 • donošenje odgovarajuće regulative za podršku uvođenja IZIS
 • kontrolu funkcionisanja sistema
 • potrebu stabilizacije sistema i integracije u sistem eUprave
 • razvoj i stalno unapređivanje zaštite ličnih podataka u IZIS-u
 • unapređivanje upravljanju IT poslovima i IT resursima u zdravstvu
 • potrebu kontinuiranog unapređivanja tehničke infrastrukture
 • definisanje strategije kojom bi se definisao dalji održivi razvoj IZIS-a
 • korišćenje IZIS-a za monitoring nad sistemom zdravstva u celini
 • potrebu stalna evaluacija sistema IZIS-a
 • uočeno je da u pojedinim slučajevima nedostaju termini za specijalističke preglede
 • privremeno se vodi dvostruka evidencija, a kada ostane samo elektronska, onda će lekari u domovima zdravlja imati više vremena za kvalitetniji rad sa pacijentima
 • regulisanje procedure za pacijente koji ne iskoriste zakazani termin
 • potrebu zakonskog regulisanja arhiviranja elektronskih zdravstvenih dokumenata
 • unapređivanje informisanja javnosti o funkcionisanju IZIS-a
 • potrebu kontinuiranog obučavanja zdravstvenih radnike da koriste servise IZIS-a

 

Na kraju sastanka je zaključeno, da se Izveštaj sa okruglog stola uputi ministru zdravlja i objavi na sajtu Društva za informatiku Srbije.

Učesnici skupa su pozvani da pitanja i primedbe prema potrebi dostavljaju neposredno Ministarstvu zdravlja na adresu miroslav.pevac@zdravlje.gov.rs