Извештај са округлог стола
„Заштита информационих система у државним органима“
одржаног 20 октобра 2016. у Београду
Београд, 28. октобар 2016.

 

Округли сто „Заштита информационих система државних органа“ организовали су Друштво за информатику Србије и Министарство за државну управу и локалну самоуправу а поводом међународног месеца „Cyber Security-a“.

Округлом столу присуствовало је укупно 60 особа, из разних државних органа.
Уводну реч дао је господин Дражен Маравић, помоћник министра Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

 

02_escm_2016

 

Уводна излагања одржали су:

 • Душан Бердић, Привредна комора Србије
 • Дејан Јовановић, Министарство унутрашњих послова
 • Ђуро Клипа, Уставни суд
 • Радивоје Гвозденовић, канцеларија Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • Златко Стојановић, Агенција за борбу против корупције

Модератори су били:

 • Владан Којанић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
 • Саша Милашиновић, Друштво за информатику Србије

На скупу је указано:

 • Развој безбедности ИКТ система државних органа је саставни део залагања за модернизацију и унапређивање ефикасности рада управе
 • Закључак који се наметнуо као основни, са којим су се сложили и уводничари и учесници је неопходност константног побољшања безбедносне ИКТ културе свих запослених у државној управи кроз континуиране обуке и едукације.
  Подизање свести о информационој безбедности треба да постане континуирани процес у циљу повећања безбедности ИКТ система, посебно у безбедности ИКТ система од посебног значаја, што је наведено и у Закону о информационој безбедности (Члан 7).
  У едукацији запослених у државним службама треба да активно учествује Служба за управљање кадровима (СУК), која би са стручним информатичким кућама и удружењима организовала тематске и јасне едукације и семинаре. Друштво за информатику Србије (ДИС) може и жели да, као струковно удружење са дугогодишњој традицијом, буде ослонац државе за едукацију запослених.
 • Поново је истакнут предлог да треба објединити послове из области информатике и развоја информационог друштва у једно министарство, Министарство за информационо друштво.
  На тај начин би се рационалније користили постојећи кадрови и ефикасније деловало у примени ИКТ у раду државних органа и укупном друштву.
  Овакав вид организације ИКТ-а у државним органима и службама препознат је у Европи и већина држава има посебан орган, агенцију, која је под Владом и даје смернице и препоруке за ИКТ послове у држави. Неке од агенција, на пример у Финској, окренуте су ка тржишту а службеници и запослени у њој своје производе продају привреди и осталим заинтересованим, што обезбеђује приход за ИКТ сектор.

 

01_escm_2016

 

Учесници округлог стола били су систем инжењери, администратори и остали ИКТ стручњаци државне управе. Сви су изразили задовољство што је округли сто организован и изразили жељу за чешћим окупљањима ове врсте, на којима би размењивали искуства и износили примере добре праксе.

 • Препозната је потреба за бољом комуникацијом ИКТ одељења државне управе и надлежних директора.
  Да би законске обавезе биле спроведене у дело, недовољно је обавезе делегирати на нижи ниво. Питање је да ли постоје административни капацитети за спровођење многобројних захтева као и знање крајњих корисника ИКТ система.
  Квалитетна комуникација довела би до квалитетнијих ИКТ решења која би допринела оптимизацији и већој ефикасности јавне управе.

Са техничког аспекта, на скупу је изнет предлог да се организују скупови на теме:

 • Доношење Акта о безбедности ИКТ система од посебног значаја
 • Модели безбедности и стандарди о безбедности информационих система

Друштво за информатику се захваљује Министарству државне управе и локалне самоуправе, уводничарима на округлом столу и свим учесницима и позивамо Вас да активно учествујете у раду НАШЕГ Друштва.

Извештај можете преузети овде >>>