Друштво за информатику Србије и Привредна комора Београда организовали су 28.октобра округли сто “Развој информационог система у здравству”.

Уводне напомене поднели су проф. др Берислав Векић, државни секретар у Министарству здравља, Мирослав Певац, запослен у Министарству здравља, др Бранко Маровић из РЦУБ-а, др Иван Ивановић из ИЈЗ “Батут”, прим. др Драгана Трифуновић-Балановић директор Дома здравља Звездара и др Дубравка Миљуш, директор Дома здравља Савски Венац.

 

На скупу је констатовано:

 • Пројекат Интегралног информационог система здравства (ИЗИС) се реализује по модулима и велики број модула је реализован и довео је до значајних промена и унапређења
 • Реализација ИЗИС-а је процес, али је већ сада значајно променила и унапредила информациони систем у здравству
 • Већина здравствених установа је повезана у интегрални систем, до 25 октобра 2016. је дато око 9.340.000 термина за прегледе код специјалиста, издато је око 18 милиона електронских рецепата…
 • проф. др Векић је указао на велики допринос информатичара у здравству у реализацији ИЗИС-а и између осталог рекао, да ће покренути иницијатива да информатичари добију статус здравственог сарадника и изједначе се са клиничким лекарима
 • На реализацији ИЗИС-а ангажовано је десетак домаћих ИТ компанија
 • У дискусији је констатовано да је пројекат Интегралног информационог система здравства врло сложен и изазован у организационом и у информатичком погледу.

 

Предложено је да се у даљем раду посебна пажња обрати на:

 • доношење одговарајуће регулативе за подршку увођења ИЗИС
 • контролу функционисања система
 • потребу стабилизације система и интеграције у систем еУправе
 • развој и стално унапређивање заштите личних података у ИЗИС-у
 • унапређивање управљању ИТ пословима и ИТ ресурсима у здравству
 • потребу континуираног унапређивања техничке инфраструктуре
 • дефинисање стратегије којом би се дефинисао даљи одрживи развој ИЗИС-а
 • коришћење ИЗИС-а за мониторинг над системом здравства у целини
 • потребу стална евалуација система ИЗИС-а
 • уочено је да у појединим случајевима недостају термини за специјалистичке прегледе
 • привремено се води двострука евиденција, а када остане само електронска, онда ће лекари у домовима здравља имати више времена за квалитетнији рад са пацијентима
 • регулисање процедуре за пацијенте који не искористе заказани термин
 • потребу законског регулисања архивирања електронских здравствених докумената
 • унапређивање информисања јавности о функционисању ИЗИС-а
 • потребу континуираног обучавања здравствених раднике да користе сервисе ИЗИС-а

 

На крају састанка је закључено, да се Извештај са округлог стола упути министру здравља и објави на сајту Друштва за информатику Србије.

Учесници скупа су позвани да питања и примедбе према потреби достављају непосредно Министарству здравља на адресу miroslav.pevac@zdravlje.gov.rs