Друштво за информатику Србије (ДИС) и Привредна комора Србије су 6. марта 2023. организовали трибину “Вештачка интелигенција и могућности за развој Србије”. На скупу је констатовано да је Србија међу првим земљама у свету које су препознале велики значај ВИ и њену потенцијалну улогу за будући развој земље.

ВИ је област рачунарства која је у последњих десетак година омогућила велики напредак у више области науке и технологије. ВИ већ налази комерцијалне примене у аутономним возилима, за препознавање говора, медицинској дијагностици, дизајну нових лекова и материјала, планирању производње, анализи ризика и финансијској индустрији. Глобално тржиште производа базираних на ВИ је 2021. године вредело око 340 милијарди долара, а 2022. године преко 500 милијарди долара.

Србија има Институт за вештачку интелигенцију, усвојену Стратегију вештачке интелигенције, техничку платформу за ВИ у Крагујевцу, и све више кадрова који прате стање и активно учествују у развоју и примени ВИ. Институт за вештачку интелигенцију има све више кадрова и пројеката и амбицију да постане фабрика лидера у области вештачке интелигенције.

Анкета коју је у припреми за трибину, спровео ДИС показује да: 46% анкетирних већ користи ВИ, 76% планира да користи ВИ, 60% анкетираних има потрребе за допунским информацијама о ВИ, и 80% указује на могуће опасности од примена ВИ.

ВИ представља технолошку платформу која може значајно да повећа моћ човека, али и која може да се злоупотреби и угрози и обесмисли опстанак цивилизације.

Важно је да се изграде етичка правила за примену ВИ. Припремају се Етичке смернице за примене ВИ како би се обезбедио максимални ниво заштите људских права и отклониле све недоумице и страхови јавности од примена ВИ. Предвиђа се да све нове апликације ВИ прођу тест етичности.

Могуће примене ВИ и њихово регулисање у Србији

Индустрија све више користи роботе, производи и примењује дронове и др. Развијене су примене за: пољопривреду, саобраћај, еУправу, банкарство, образовање, медије… ChatGTP пружа велике могућности компанијама и грађанима као виртуални саговорник. Анкета је показала да поред ChatGTP постоји велики интерес и за друге ВИ алате за повећавање придуктивности.

Алгоритми ВИ могу да помажу лекарима, судијама, јавној управи, али не смеју да прерасту у њихову замену. Законима треба да се ограничи и регулише примена ВИ у свим делатностома.
Резултати у примени ВИ постају најдинамичнији и најзначајнији подстицаји за развој Србије! У Стратегији ВИ је предвиђено да ће до 2030. godine ВИ доприносити 10% у БДП Србије.

Препоруке:

  • Предлаже се да Привредна комора Србије популарише и шири примене ВИ и организује тематске промоције примена ВИ.
  • Позиција српског језика у доба ВИ је угрожена и држава треба да покрене Програм за подршку развоју језичких технологија, (Министарство науке и Институт за вештачку интелигенцију).
  • Успоставити систем за евидентирање и праћење примена ВИ. (Институт за вештачку интелигенцију и ПКС)
  • Развијати свест људи о моћи коју добијају са апликацијама ВИ, али и о ризицима од злоупотребе ВИ (медији)
  • Усвојити етичке смернице као обавезујући документ. (Влада Републике Србије)
  • Развити регулативни и правни оквир за подстицање примена ВИ у здравственим делатностима. (Министарство здравља)
  • Након европског, предложити домаћи Закон о вештачкој интелигенцији. (Министарство науке)
  • Обезбедити да невладин сектор редовно прати и оцењује стање примена ВИ у Србији (невладин сектор)

Управни одбор Друштва за информатику Србије

ДИС трибина: ВИ у Србији
ДИС трибина: ВИ у Србији