Друштво за информатику Србије организовало је 26. маја 2022. године научно стручни скуп ИНФОРМАТИКА 2022. Приказ одржаних предавања: Заштита података у употреби помоћу хардвера од поверења, др Жарко Станисављевић, ЕТФ, zarko@etf.rs РЕЗИМЕ: Заштита података у употреби (енг. Data in use)…