БЕОГРАД, 28 јануар 2015.

У Београду је 28 јануара 2015. године пригодним скуповима и у појединим медијима обележен Европски дан заштите личних података.

ZastitaPodataka

 

Наиме 28 јануара 1981. године Савет Европе је усвојио и понудио земљама чланицама да прихвате Конвенцију о односу на аутоматску обраду личних података. У Србији се овај дан користи како би се подсетило на циљеве, резултате и проблеме у заштити личних података.

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије су 28 јануара организовали стручни скуп на коме се разговарало о трендовима у заштити личних података у свету, резултатима у активностима Повереника за информације од јавног значаја и заштиту личних података, појавама угрожавања приватности у Србији, амбијенту у коме се стимулишу грађани да не воде рачуна о својој приватности, технолошком напретку који ствара услове за угрожавање приватности али и новим могућностима да савремене ИКТ доприносе бољој заштити личних података и другом.

На скупу је закључено да је у области заштите личних података неопходно:

  • Усвојити нову правну регулативу, усаглашену са прописима ЕУ
  • Радити на развоју свести о потреби чувања сопствене приватности
  • Едуковати грађане за чување личних података

Едукацију треба спроводити преко ТВ, штампаних медија, друштвених мрежа, образовних институција и друго.

Наглашено је да информатичари у својој радној средини треба да се старају о сталном усавршавању система за заштиту личних података.