Друштво за информатику Србије на основу члана 15. Статута Друштва приступа прикупљању предлога за доделу

ПЛАКЕТА
Друштва за информатику Србије
за изванредне доприносе у развоју информатике у 2015. години

Plaketa_2015

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

– иновативна примена ИТ у пословном окружењу
– објављен научни рад из области информатике
– развијен и примењен хардверски или софтверски производ
– развијена и примењена информатичка услуга

Услови конкурисања за Плакету:

1. Пријаву може поднети правно лице или физичко лице и то за себе или другог
2. Пријава на приложеном обрасцу или у слободној форми треба да садржи:

  • назив предузећа/организације или име особе која се предлаже за Плакету,
  • област за коју се конкурише,
  • назив: иновативне примене ИТ у пословном окружењу / научног рада / хардверског или софтверског производа / информатичке услуге,
  • кратак приказ: иновативне примене ИТ у пословном окружењу / научног рада / хардверског или софтверског производа / информатичке услуге, на највише до 5 страницa А4 формата,
  • остварене ефекте, односно у чему се огледа успешност дела,
  • име, презиме и адресу (град, улицу и број, телефон и е-маил адресу) особе за контакт.

3. Пријава се доставља најкасније до 21.03.2015. године

Пријава се попуњава у обрасцу који је приложен и са прилогом (образложење) шаље на e-mаil: office (at) dis.org.rs

Ближе информације могу се добити на веб сајту дис.орг.срб или од Николе Марковића тел: 063.253.583 или e-mаil: nimar (at) rcub.bg.ac.rs и Зорана Коруновића тел: 069.8808.541 или e-mаil: zoran.korunovic (at) novibeograd.rs

РАД ЖИРИЈА:

Чланови жирија за доделу ПЛАКЕТА за 2015. годину су:
– Никола Марковић
– проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија
– Тамара Вученовић
– Снежана Божић
– Душан Ракић
– мр Радивоје Филиповић
– Светислав Пантић

Секретар жирија: Зоран Коруновић

Жири ће прегледати и размотрити приспеле пријаве за Плакету. Према потреби, жири може да затражи и допунске информације или презентације.
Жири ће своју одлуку донети у првој недељи априла 2015. године и Плакете уручити на јавном скупу.
Члан жирија нема право изјашњавања уколико се кандидује неко ко је из фирме у којој он ради или је у ближем сродству са кандидатом.

ПОЗИВАМО ВАС ДА СЕ КАНДИДУЈЕТЕ, ИЛИ ИЗНЕСЕТЕ ВАШ ПРЕДЛОГ / ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПЛАКЕТУ ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ.


Образац предлога за Плакету Друштва за информатику Србије