Радна група НКЕУ за поглавље 10 (информационо друштво и медији) организовала је у Београду 19 маја 2020. on-line радионицу „Примене ИКТ пожељне за пријем Србије и ЕУ“.

На седници је анализирано стање информатизације и посебно реализација активности из области информатике предвиђених Упитником Европске уније из 2011.

Оцењено је да је у протеклих 10 година остварен значајан успех у развоју информационог друштва у Србији и то се огледа у усвајању већине потребних планских докумената и закона, доступности интернета у 80 одсто домаћинстава, благом расту ИТ тржишта на 580 милиона евра и др.

Међутим, многи од очекиваних резултата нису остварени.

 • Недовољни су институционални и административни капацитет за рад у ИКТ-у.
 • Нису усвојене измене и допуне Закона о електронским комуникацијама.
 • Није уведен европски сервис за хитне случајеве број 112.
 • Није остварена планирана имплементација широкопојасног интернета.
 • Развој ИТ тржишта и даље веома заостаје за трендовима у Европској унији и др.

НКЕУ РГ 10

 

Међу усвојеним препорукама за наредни период посебно се истичу предлози:

 • неопходно је повећати улагање државе у јавне информационе системе,
 • смањити доприносе за запослене у ИКТ делатности како би се стимулисало њихово веће запошљавање,
 • стварати стимулативнији амбијент за масовнију дигитализацију пословања,
 • подстицати даљи развој телекомуникационе инфраструктуре,
 • настојати да се просечно улагање у ИКТ са садашњих 82€, подигне на 150 евра по глави становника и тако обезбеди да ИТ тржиште 2025. године достигне вредност од 1 милијарде евра,
 • Радна група НКЕУ за поглавље 10 треба континуирано да прати стање и инсистира на спровођењу изнетих предлога којима се кроз развој информационог друштва убрзава припрема Србије за улазак у Европску унији.

 

Изражено је уверење да ће ИКТ сектор бити један од водећих чинилаца обнове и развоја Србије.