Извештај са презентације Интегрисаног информационог система здравства

 

БЕОГРАД, 18. април 2016.

Друштво за информатику Србије, Привредна комора Београда и Министарство здравља су 18 априла 2016. године организовали презентацију Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС).

 

IZIS_PKB
Презентацију је дао Мирослав Певац, посебни саветник у Министарству здравља. Он је приказао обухват пројекта, имплементацију функционалности Е-Упут, Е-Рецепт и Електронски здравствени досије, повезивање са организацијама у окружењу, интеграцију са постојећим локалним информационим системима у здравственим установама, улогу „call centra“ и „SMS gateway-a“, извештавање и „Business Intelligence“ и почетна искуства у имплементацији вертикале КЦ Ниш.

Певац је нагласио да је циљ да се развије што ефикаснији здравствени систем и обезбеди квалитетније лечење.

Коришћење пројекта се може видети на www.mojdoktor.gov.rs

Извођач пројекта је Телеком Србија и Динамички информациони систем.

У дискусији су изнета следећа мишљења, коментари и питања:

 • Имплементација је почела 21 марта 2016. у КЦ Ниш и прва искуства су позитивна,
 • Добро је да се користе „open“ системи и не плаћају лиценце,
 • Изради пројекта је требало да претходи усвајање Стратегије развоја здравства у Србији,
 • Зашто се одустало од електронског рецепта?
  Ако је разлог да лекари немају електронски  потпис, онда треба организовати акцију на њиховој додели,
 • Зашто се одустало од концепта електронског картона који је стандардизован са праксом у ЕУ и који је  развијен и примењен у неколико здравствених установа у Србији?
 • Да ли ће домаће ИТ компаније морати да развијају прикључке на ИЗИС о свом трошку?
 • Нека пројектна решења су у супротности са Законом о здрављу и очекује се да Министарство покрене иницијативу за усаглашавање,
 • Реализација пројекта је немогућа без адекватног ангажовања ИТ професионалаца који треба да добију статус и примања како је раније договорено,
 • Да ли је у изради пројекта било сарадње са РФЗО и каква је улога РФЗО?
 • Наредни разговори треба да буду о ефектима ИЗИС-а

 

IZIS_PKB_gosti

 

Најављено је да ће имплементација у Крагујевцу почети крајем априла, а у Београду и Новом Саду крајем маја 2016. године.

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Београда ће резиме дискусије послати Министарству здравља и предложити разговор о изнетим коментарима и даљим активностима.