Друштво за информатику Србије подржало је иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја о унапређивању наставе из информатике и рачунарства у основним и средњим школама у Србији.

У продужетку можете прочитати текст подршке а овде можете преузети копију предатог документа >>>

 

 

Поштовани господине министре,

Друштво за информатику Србије подржава Вашу иницијативу за унапређивање наставе из информатике и рачунарства коју сте 10 марта 2016. поднели Националном просветном савету.

Иницијатива коју сте поднели обухвата све предлоге за које се већ неколико година залаже Друштво за информатику Србије. Сматрамо да треба предмет информатика и рачунарство да буде обавезан у свим разредима основне и средње школе. Наставни план треба да буде одговарајући према узрасту ученика.

Друштво за информатику Србије је 29. марта 2016. након великог јавног скупа заинтересованих за унапређивање наставе из информатике и рачунарства, основало секцију која ће пратити и према потреби помагати у реализацији активности на унапређивању наставе из информатике и рачунарства.

Сматрамо да се мора организовано и ефикасно радити на унапређивању наставе из информатике и рачунарства, јер ће у противном настати све веће штете за привреду и друштво. Већ данас, а посебно у времену које долази, биће непходно да завршени ученици буду способни да у свакодненом продуктивном раду и личном животу креативно користе програмирање, врхунске ИКТ и алгоритамски начин мишљења.

Унапређивањем наставе из информатике и рачунарства учиниће се велики допринос развоју Србије и смањивању садашњег заостајања у примени високих технологија.

Друштво за информатику  Србије је спремно на даљу сарадњу у унапређивању наставе из информатике и рачунарства.