Београд, 25 септембар 2014.

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Београда су 25 септембра 2014. организовали округли сто „Зашто компаније у Србији недовољно користе информационе технологије?“.

Уводне напомене о лошем стању ИТ тржишта, узроцима и потребним мерама имао је Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије (ДИС).

У врло ангажованој и садржајној дискусији учествовали су:

 • Владислав Милетић, МФЦ Микрокомерц
 • Драго Самарџић, COMING
 • Наташа Вујачић, IN2
 • Душан Познановић, Белит
 • Саша Милашиновић, Yutro.com
 • Спира Матић, SDDitg
 • Митко Минић, MKS
 • Марко Елазар, Енергодата
 • Сава Савић, помоћник министра МТТТ за информационо друштво
 • проф. др Предраг Вујовић, ЕУ инфо центар

Лоше стање у коришћењу информационих технологија огледа се пре свега у опадању и петогодишњој стагнацији ИТ тржишта на око 430 милиона евра, малом коришћењу софтвера за продуктивније пословање и квалитетније управљање (ЕРП, ЦРМ, БИ…), недовољној примени виртуализације, „Cloud computing-a“, електронског пословања, мобилних апликација и друго.

Подаци о актуелном стању примене ИКТ могу се видети из публикација Републичког завода за статистику (РЗС) и извештаја аналитичарске агенције „Mineco computers“.

Као основни узроци лошег стања су истакнути:

 • растуће сиромаштво државе, привреде и грађана,
 • непостојање подстицајних мера,
 • неинформисаност великог дела доносилаца политичких одлука и менаџера о значају ИКТ у обезбеђивању конкурентности и квалитетном управљању,
 • поскупљење ИКТ опреме због увођења ПДВ од 20% од 01 јануара 2014.

Учесници скупа су упозорили да недовољно и неадекватно коришћење ИКТ доводи до опадања конкурентности, губљења тржишта па чак и ликвидација појединих компанија.

На крају скупа је предложено да треба:

 • популарисати ефекте квалитетних примена ИКТ,
 • финансијски мотивисати и подстицати компаније да примењују апликације које ће се успешно одражавати на њихово пословање,
 • упозорити надлежне државне органе на потребу подстицања квалитетнијих примена ИКТ и могуће негативне последице од садашње стагнације ИТ тржишта,
 • организовати систематско праћење стања и квалитета примена ИКТ у привреди,
 • подстицати ИКТ компаније да агилније промовишу најновије ИКТ и указују на позитивне ефекте,
 • у оквиру привредних комора са менаџерима размотрити стање примена ИКТ у привреди и потребне мере,
 • обезбедити у оквиру компанија комплетније коришћење постојеће опреме

Организатори округлог стола ће настојати да у сарадњи са надлежним организацијама и органима раде на реализацији поменутих закључака.

Линкови:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Привредна комора Београда

Галерија