Београд, 23 септембар 2014.

Делегација Друштва за информатику Србије (ДИС) разговарала је 23 септембра 2014. са Савом Савићем, помоћником министра за трговину, туризам и телекомуникације у сектору за информационо друштво и његовим сарадницима.

DIS_MTT

Представници ДИС указали су да поред неоспорних успеха који се свакодневно остварују у ИКТ сектору, постоје и бројни проблеми који умањују могуће позитивне ефекте ИКТ делатности на привредни и друштвени развој.

Као основни проблеми изнети су:

  • Не реаговање на стагнацију и опадање ИКТ тржишта са 545 милиона евра у 2008. години на око 430 милиона евра у 2013. години
  • Не доношење прописа за информациону безбедност, архивирање електронских података, електронско фактурисање
  • Задржавање недовољног нивоа и обима примене ИКТ код највећег броја пословних корисника

Друштво за информатику Србије у реализацији својих активности има добру сарадњу са надлежним државним органима али су многе поднете иницијативе остале без одговора и реализације, као што су:

  • Смањивање ПДВ на ИКТ опрему
  • Доношење државног програма подршке ИКТ сектору
  • Обједињавање свих државних надлежности и координација активности у области информационог друштва
  • Повећавање квота за студије информатике
  • Сертификација квалитета софтвера
  • Систематско праћење и проучавање стања у ИКТ области
  • Оснивање домаћег ЦЕРТ-а

Друштво за информатику Србије је у границама својих могућности спремно да, као удружење ИКТ стручњака, са надлежним органима и организацијама сарађује у реализацији свих ових задатака.

На састанку је констатовано да одржани састанак представља добру основу за њихово даље разматрање на вишим нивоима.

Делегацију Друштва за информатику Србије чинили су: Никола Марковић, председник ДИС, проф. др Драгана Бечејски Вујаклија, Наташа Ишљамовић и Саша Милашиновић.

Линкови:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Интернет огледало