Društvo za informatiku Srbije na osnovu člana 19 Statuta Društva pristupa prikupljanju predloga za dodelu

 

P L A K E T A
DRUŠTVA ZA INFORMATIKU SRBIJE
ZA IZVANREDAN DOPRINOS U RAZVOJU INFORMATIKE U 2018. GODINI

 

Plakete se dodeljuju za izvanredna domaća dostignuća u oblastima:

 • inovativna primena IT u poslovnom okruženju,
 • objavljen naučni rad iz oblasti informatike,
 • razvijen i primenjen hardverski ili softverski proizvod
 • razvijena i primenjena informatička usluga

 

USLOVI KONKURISANJA ZA PLAKETU:

 1. Prijavu može podneti pravno lice ili fizičko lice i to za sebe ili drugog.

 2. Prijava na priloženom obrascu ili u slobodnoj formi treba da sadrži:

    • naziv preduzeća/organizacije ili ime osobe koja se predlaže za Plaketu,
    • oblast za koju se konkuriše,
    • naziv: inovativne primene IT u poslovnom okruženju / naučnog rada / hardverskog ili softverskog proizvoda / informatičke usluge,
    • kratak prikaz: inovativne primene IT u poslovnom okruženju / naučnog rada / hardverskog ili softverskog proizvoda / informatičke usluge, na najviše do 5 stranica A4 formata,
    • ostvarene efekte, odnosno u čemu se ogleda uspešnost dela,
    • ime i prezime i adresu ( grad, ulicu i broj, telefon i e-meil adresu) osobe za kontakt.

 3. Prijava se dostavlja najkasnije do 30.10.2018.
  Prijava se popunjava u obrascu koji je priložen i sa obaveznim obrazloženjem šalje na e-mail: zoran.korunovic@gmail.com

 4. Bliže informacije se mogu dobiti na veb sajtu www.dis.org.rs ili od Nikole Markovića, tel: 063/253-583, e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs , ili Zorana Korunovića, tel: 063/240-659, e-mail: zoran.korunovic@gmail.com

 

RAD ŽIRIJA:

Članovi žirija za dodelu PLAKETA za 2018. god. su:
– Nikola Marković,
– prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija,
– prof. dr Dragan Milićev,
– dr. Tamara Vučenović,
– Saša Matejić,
– doc. dr Milan Paroški
– Anita Manjenčić.

 

Sekretar žirija:

Zoran Korunović

 

Žiri će pregledati i razmotriti prispele prijave za Plaketu. Prema potrebi, žiri može da zatraži i dopunske informacije ili prezentacije.

Žiri će svoju odluku doneti najkasnije do 18.11.2018. godine i Plakete uručiti na javnom skupu povodom Dana informatičara.

Član žirija nema pravo izjašnjavanja ukoliko se kandiduje neko ko je iz firme u kojoj on radi ili je u bližem srodstvu sa kandidatom.

POZIVAMO VAS DA SE KANDIDUJETE, ILI IZNESETE VAŠ PREDLOG/PRIJAVU KANDIDATA ZA PLAKETU DRUŠTVA ZA INFORMATIKU SRBIJE U 2018. GODINI.

 

OBRAZAC PRIJAVE >>>