Друштво за информатику Србије на основу члана 19 Статута Друштва приступа прикупљању предлога за доделу

 

П Л А К Е Т А
ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
ЗА ИЗВАНРЕДАН ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ У 2018. ГОДИНИ

 

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

 • иновативна примена ИТ у пословном окружењу,
 • објављен научни рад из области информатике,
 • развијен и примењен хардверски или софтверски производ
 • развијена и примењена информатичка услуга

 

УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА ЗА ПЛАКЕТУ:

 1. Пријаву може поднети правно лице или физичко лице и то за себе или другог.

 2. Пријава на приложеном обрасцу или у слободној форми треба да садржи:

    • назив предузећа/организације или име особе која се предлаже за Плакету,
    • област за коју се конкурише,
    • назив: иновативне примене ИТ у пословном окружењу / научног рада / хардверског или софтверског производа / информатичке услуге,
    • кратак приказ: иновативне примене ИТ у пословном окружењу / научног рада / хардверског или софтверског производа / информатичке услуге, на највише до 5 страница А4 формата,
    • остварене ефекте, односно у чему се огледа успешност дела,
    • име и презиме и адресу ( град, улицу и број, телефон и е-меил адресу) особе за контакт.

 3. Пријава се доставља најкасније до 30.10.2018.
  Пријава се попуњава у обрасцу који је приложен и са обавезним образложењем шаље на e-mail: zoran.korunovic@gmail.com

 4. Ближе информације се могу добити на веб сајту www.dis.org.rs или од Николе Марковића, тел: 063/253-583, e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs , или Зорана Коруновића, тел: 063/240-659, e-mail: zoran.korunovic@gmail.com

 

РАД ЖИРИЈА:

Чланови жирија за доделу ПЛАКЕТА за 2018. год. су:
– Никола Марковић,
– проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија,
– проф. др Драган Милићев,
– др. Тамара Вученовић,
– Саша Матејић,
– доц. др Милан Парошки
– Анита Мањенчић.

 

Секретар жирија:

Зоран Коруновић

 

Жири ће прегледати и размотрити приспеле пријаве за Плакету. Према потреби, жири може да затражи и допунске информације или презентације.

Жири ће своју одлуку донети најкасније до 18.11.2018. године и Плакете уручити на јавном скупу поводом Дана информатичара.

Члан жирија нема право изјашњавања уколико се кандидује неко ко је из фирме у којој он ради или је у ближем сродству са кандидатом.

ПОЗИВАМО ВАС ДА СЕ КАНДИДУЈЕТЕ, ИЛИ ИЗНЕСЕТЕ ВАШ ПРЕДЛОГ/ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПЛАКЕТУ ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ.

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ >>>