Друштво за информатику Србије је током 2023. и 2024. године у сарадњи са НКЕУ, организовало сагледавање потребних мера за унапређивање владавине права. Управо је завршено истраживање и верификација резултата на теме:

  • Допринос еУправе владавини права,
  • Захтеви владавине права и развој еУправе,
  • Улога друштвених мрежа у развоју владавине права,
  • Компарација стања развоја владавине права и еУправе у Србији и Европској унији,
  • Улога најновијих ИКТ (AI, blockchain и др.) у развоју владавине права, и
  • Отпори развоју еУправе и владавине права.

Резултати истраживања и препоруке за даљи развој владавине права су верификовани на округлом столу одржаном 28. фебруара 2024. године. Препоручено је да се: уведу нове апликације за подршку владавини права, отворе буџети локалних самоуправа, поред постојећих отворе и нови канали комуникација за узбуњиваче, напредовање у служби веже за резултате у сузбијају корупције и унапређивању владавине права и др.

Завршни извештај и Ппепоруке су упућени Влади Републике Србије и надлежним министарствима са планом да се након годину дана опет разматрају стање и реализација предложених мера за унапређивање владавине права.