Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије организују у четвртак 25. октобра 2018. у 11:00 часова округли сто

 

 

1. ЈАВНА ДИСКУСИЈА О НАЦРТУ ЗАКОНА
О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ СТАНОВНИШТВА

 • сврха и улога централног регистра становништва
 • преузимање података из изворних службених евиденција
 • преузимање и увид у податке из централног регистра становништва

 

Позвани су да говоре:

 • Марина Дражић, помоћник министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • Светлана Јовановић, виши саветник у Кабинету председника Владе
 • Љубица Марјановић, Инфостан, Београд
 • Маја Стојановић, Стална конференција градова и општина

 

2. ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЗА ПРИМЕНУ УРЕДБЕ GDPR(EU)
и ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 • почела је примена Уредбе GDPR и каква је припремљеност домаћих организација (банака, туризма, здравства, управе…)
 • Влада је предложила нови Закон о заштити података о личности
 • понуда хардверских и софтверских решења за заштиту података о личности

 

Позвани су да говоре:

 • Представник Министарства правде
 • Златко Петровић, представник Повереника за заштиту података о личности
 • Милена Павловић, Атос Србија: GDPR у пракси
 • Дејан Ђукић, РНИДС: GDPR као претња WHOIS
 • Представници заинтересованих ИТ компанија, организација које имају корисна искуства и др.

 

Водитељи:

 • Никола Марковић, Друштво за информатику Србије
 • Јелена Јовановић, Привредна комора Србије

 

Округли сто ће се одржати у Привредној комори Србије, Београд, Ресавска 13-15, сала 2