Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије организовали су 30. јануара 2023. године трибину под називом “Мотивација и допринос ИКТ сектора за пријем Србије у Европску унију”. Трибини је предходила анкета ИКТ стручњака, која је показала да ИКТ највише доприноси уласку Србије…