Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије организовали су 30. јануара 2023. године трибину под називом “Мотивација и допринос ИКТ сектора за пријем Србије у Европску унију”. Трибини је предходила анкета ИКТ стручњака, која је показала да ИКТ највише доприноси уласку Србије у ЕУ, тиме што подстиче стандардизацију пословања, усаглашавање са правним системом ЕУ и спровођењем мера које је ЕУ захтевала по појединим поглављима.

На трибини је констатовано да су од посебног значаја корисни ефекти: проширивање ИТ тржишта, унапређивање производне структуре, извоз знања, укидање постојећих ограничења и веће коришћење фондова ЕУ. Србија има на располагању: квалитетне ИТ апликације, примену еПословања, развијено коришћење интернета, дигитализацију пословања и врло развијену производњу ИТ опреме, софтвера и других ИТ услуга. По свим овим елементима Србија се приближила чланицама Европске уније. 

У 2022. години је остварен извоз ИТ услуга од 2,6 милијарде евра. Очигледно је да је ИКТ сектор мотивисан и да доприноси припремама Србије за пријем у ЕУ, али треба имати у виду и да је 43% анкетираних скептично у односу на могућност пријема Србије у ЕУ. 

У циљу оснаживања улоге ИКТ сектора предложене су мере као што су: подстицање примене наменских фондова, развијање идентификатора за праћење стања припрема, развој информисања о могућностима пословања у ЕУ, унапређивање финансирања наступа на иностраним сајмовима и скуповима, повећавање квота за студирање ИТ дисциплина и др.

Закључено је да припреме и улазак Србије у ЕУ оснажују развој ИКТ сектора.