Управни одбор Друштва за информатику Србије на основу члана 21. Статута сазива редовну Скупштину Друштва за информатику Србије на локацији Привредна комора Србије, Београд, Ресавска 15, сала 1. Такође, могуће је приступити седници Скупштине и путем онлајн линка.

Скупштина Друштва за информатику Србије одржаће се 27. маја 2024. године у 12:30, одмах након стручног скупа ИНФОРМАТИКА 2024.

За скупштину се предлаже следећи ДНЕВНИ РЕД:

  • Усвајање дневног реда
  • Избор радних тела (радно председништво, оверачи записника и записничар)
  • Усвајање записника са седнице Скупштине ДИС одржане 23.05.2023. године
  • Извештај о раду Друштва за информатику Србије од 23.05.2023. до 27.05.2024. године
  • Извештај о финансијском пословању Друштва за информатику Србије у 2023. године
  • Извештај Надзорног одбора о раду Друштва за информатику Србије у 2023. години
  • План рада Друштва за информатику Србије за 2024. годину
  • Усвајање финансијског плана ДИС за 2024. годину
  • Разно

Материјали су доступни на сајту.