Радна група НКЕУ за поглавље 10 информационо друштво и медији је 8. децембра 2023. разматрала Извештај Европске комисије о стању у Србији у 2023. години. У 2023. години остварен је значајано већи напредак него ранијих година. Усвојени су: Закон о електронским комуникацијама, Закон о јавном информисању и медијима и Закон о електронским медијима. Унапређена је оперативна и финансијска независност РАТЕЛ-а и РЕМ-а. ИТ тржиште је порасло за 20%. По развоју еУправе Србија је на високој 4. позицији у Европи. Извоз ИТ услуга је порастао за 40% и износио је 2,7 милијарде евра. Унапређена је нормативна уређеност у области медија. Развијен је европски систем 112 за позиве у случају опасности. Ови и други подаци показују да су Влада, надлежни органи, цивилни сектор, па и сама РГ НКЕУ за поглавље 10 били ангажованији него предходних година. На реализацију неких од поменутих активности се чекало неколико година.

У Извештају Европске комисије се указује и на активности где нису остварени планирани ефекти. Чланови Радне групе из медија сматрају да су остварени само ограничени успеси и да треба доследно наставити рад на реализацији Медијске стратегије. Радна група НКЕУ за поглавље 10 предлаже надлежним државним органима да се, без обзира што је Влада у техничком мандату, обаве све стручне припреме за њихову реализацију.

Полазећи од Извештаја Европске комисије и дискусије на седници РГ НКЕУ пофлавље 10, предлаже се да РЕМ:

  • ­ ојача своје кадровске капацитете за проактивни рад на потпуном сповођењу својих овлашћења,
  • ­ заврши поступак доделе 5-те лиценце или изнесе уверљиво оправдање за досадашње одуговлачење.

Предлаже се да Министарство за информисање и комуникације:

  • интезивира рад на изради Закона о широкопојасном интернету који треба да буде усклађен са Директивом о смањивању трошкова широкопојасног приступа,
  • усвоји подзаконске акте за аукцију за 5Г мобикну мрежу и примени Меморандум о мапи пута за 5Г мрежу у циљу смањивања безбедносних ризика.
  • усклади домаће прописе са Директивом ЕУ о отвореним подацима и обезбеди услове за његову широку примену,
  • обезбеди усклађивање са ревидираном Европском директивом о аудио визуелним и медијским услугама.

Предлаже се да Министарство унутрашњих послова организује промоцију европског система 112.

Овај Извештај је достављен свим надлежним органима и организацијама.

РГ 10 НКЕУ ће у сарадњи са надлежним државним органима пратити реализацију поменутих задатака и сматра да постоје услови да се отвори трећи кластер.

Учесници скупа су изнели и неколико других предлога надлежним органима: наставити састанке са премијерком, објавити разлоге застоја у увођењу 5Г мобилне мреже, размотрити стање пројекта електронског здравственог досијеа, проблем остваривања интероперабилности у еУправи, препреке за широку примену отворених података и др.

RadnaGrupaNKEU2023
Радна група НКЕУ за поглавље 10