Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Управа за родну равноправност, Удружење информатичке делатности Привредне коморе Србије, Друштво за информатику Србије и Удружење „Једнаке могућности“ организују у среду, 02 априла 2014. године у 11:00 часова

Трибину

Жене на тржишту рада, улога информационо комуникационих технологија

На трибини ће бити представљени резултати студије „Истраживање улоге познавања ИКТ у контексту положаја жена на тржишту рада“

Учествују:

  • др Невенка Михајловић, државна секретарка
  • проф. др Наташа Госпић, Удружење “Једнаке могућности“
  • проф. др Драгана Бечејски –Вујаклија, Друштво за информатику Србије
  • Јелена Јовановић, Привредна комора Србије, Удружење информатичке делатности
  • Аутори студије

Трибина се одржава у Привредној комори Србије, Београд, Теразије 23, VIII спрат, сала 1