Управни одбор Друштва за информатику Србије на основу члана 21. Статута сазива редовну Скупштину Друштва за информатику Србије на локацији Привредна комора Србије, Београд, Ресавска 15, сала 1. Такође, могуће је приступити седници Скупштине и путем онлајн линка. Скупштина Друштва…