Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије – Удружење за електронске комуникације и информационо друштво организују у понедељак 15 јуна 2020. од 10:00 – 10:40 часова онлајн вебинар

 

Предности и проблеми рада од куће

 

 

Теме:

 • рад од куће када је то немогуће у компанији,
 • већи учинак и продуктивност,
 • смањивање трошкова у компанији,
 • веће слободно време,
 • накнада трошкова рада од куће,
 • постојећи прописи и рад од куће…

 

Уводничари:

 • Владан Атанасијевић, ComTrade
 • Милaн Пераћ, Clico Adriatic
 • Марина Репац, Информатиkа а.д.
 • Зоран Дошлић, Coming

 

Линк за контакт:

https://meetingsemea9.webex.com/meetingsemea9/j.php?MTID=mdd7768dc507efcf19bf4abea8486f9b7

 

Водитељи:

 • Марјан Стојановић, Привредна комора Србије
 • Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

 

Рад ИТ компанија од куће је био успешан

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије су 15. јуна 2020. организовали вебинар „Предности и проблеми рада ИТ компанија од куће”.

Своја искуства су као уводничари представили: Владан Атанасијевић (Comtrade), Зоран Дошлић (COMING), Марина Репац (ИНФОРМАТИКА а.д.), Милан Пераћ (Clico Adriatic) и Слобoдан Драмичанин (АБСофт). Модератори на вебинару су били Никола Марковић (ДИС) и Марјан Стојановић (ПКС).

Циљ је био да се сагледају и размене искуства, оцене остварени ефекти и изнесу предлози за будући рад у условима пандемије и сличних околности.

На рад од куће се прешло због заштите здравља запослених за време пандемије, а у циљу извршавања преузетих послова. Присутни учесници вебинара су оценили да је ИТ сектор брзо и ефикасно прешао на рад од куће и да су тиме обезбеђени: ефикасна израда пројектних решења, развој наручених софтвера и имплементација решења код корисника. Није било кашњења у извршавању уговорених послова. Општи је утисак да су искуства ИТ компанија са радом од куће позитивна и да неке форме рада од куће треба неговати и наставити и након пандемије.

За потребе договарања и координације масовно су се користиле могућности које пружа софтвер за конференције (Zoom, Cisco Webex, MS Team и др.)

Евидентирано је смањивање режијских трошкова у компанији и трошкова за састанке и путовања.

Уочено је да запослени радом од куће ефикасније реализују поједине послове, имају више слободног времена, штеде време и новац за одлазак и повратак са посла и др.

Извесни мањи проблеми за време ванредног стања су уочени у обуци корисника, увођењу пројеката на локацији корисника, увођењу у посао ново запослених, благовременом фактурисању и др.

Изражена је жеља запослених да се, што пре, сви врате на своја радна места. Рад у пословном простору има огромне предности, јер пружа оптималну организациону и технички подршку, као и позитивну интеракцију у неформалним контактима.

Позитивна искуства са радом од куће упућују на потребу да се и након пандемије искористе уочени ефекти овог облика рада. Менаџмент треба да дефинише послове који су погодни за обављање од куће и убудуће примењује “хибридни приступ”.

Одржавање вебинара је изазвало шири интерес стручне јавности и о томе сведочи присуство 52 учесника.