Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије, Удружење за електронске комуникације и информационо друштво организују у петак 03 јула 2020. од 10:00 – 10:50 часова online ВЕБИНАР

 

Купујте домаћи софтвер

 

 

Теме:

 • како унапредити промоцију домаћег софтвера?
 • ко и зашто условљава куповину страног софтвера?
 • више домаћег софтвера продајемо у иностранству него у земљи
 • да ли је могуће прописати обавезу приоритетне куповине домаћег софтвера?
 • како стимулисати продају домаћег софтвера?
 • фонд за подстицање набавке домаћег софтвера
 • постојећи прописи и куповина софтвера…

 

Предложени уводничари:

 • Владан Атанасијевић, ComTrade
 • Михаило ВесовиЋ, Привредна комора Србија
 • Ђорђе Цветковић, Плативоо а.д.
 • Филип Срећковић, Информатиkа а.д.
 • Зоран Дошлић, Coming

 

Линк за контакт:

https://meetingsemea9.webex.com/meetingsemea9/j.php?MTID=m82e501538b5a7c425d97412bfb1c28f7

 

Водитељи:

 • Марјан Стојановић, Привредна комора Србија
 • Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

 

Након вебинара објавиће се преглед изнетих мишљења и предлога.

 

Извештај са вебинара
Користите домаћи софтвер


Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије су 3. јула 2020. организовали вебинар „Купујте домаћи софтвер”.

Своја искуства су као уводничари представили: Владан Атанасијевић (ComTrade), Зоран Дошлић (Coming), Марина Репац (ИНФОРМАТИКА а.д.) и Ђорђе Цветковић (Плативоо д.о.о.).

Модератори на вебинару су били Никола Марковић (ДИС) и Марјан Стојановић (ПКС).

Циљ је био да се пружи подршка куповини домаћег софтвера и предложе подстицајне мере и активности.

У уводним излагањима и дискусији је указано:

 • Домаћи софтвер је врло конкурентан по квалитету и по ценама.
 • Домаћа индустрија има адекватну понуду и она је конкурентна страној софтверској понуди.
 • У свим државама се за потребе државе, њених организација и осталих корисника купује пре свега домаћи софтвер. Наше компаније, не ретко, због тога наилазе у свету на нелојалну конкуренцију.
 • Домаће софтверске компаније више продају софтвера у иностранству него у Србији јер је наше тржиште недовољно развијено.
 • Наша држава треба да обезбеди да, као што чине и друге државе, све њене институције купују домаћи софтвер уколико задовољава тражене перформансе. Буџетска средства државе Србије треба да се троше на домаћи производ.
 • Држава, Привредна комора, стручне асоцијације и медији треба да шире свест о потреби да се пре свега купују домаћи софтвер, ИТ услуге и ИТ опрема ако испуњавају тражене перформансе.
 • Држава треба кроз регулативу да се супротстави пракси да се у условима тендера дискриминише домаћи производ тиме што се тражи да понуђач има одређени број запослених, висину остварених прихода и сл.
 • Једна од предности домаћег софтвера је што се брже и лакше одржава.
 • Држава треба као подстицај да гарантује слободну конкуренцију, ефикасну наплату и ажурније судство.
 • Јасно је да су појединим корисницима неопходни инострани специјални софтвери.
 • Домаћи произвођачи софтвера се залажу за слободно тржишно надметање.
 • Са јачањем процеса дигитализације пословања повећаваће се интерес за домаћи софтвер.
 • Потребна је боља промоција домаћег софтвера на домаћем тржишту и то је првенствено задатак софтверских компанија.
 • Стручна удружења (ДИС, АСИТ, еРазвој и др.) треба да промовишу и дају признања за најбоља софтверска решења.
 • Предложено је да Привредна комора Србије направи Јавни Регистар комерцијално расположивог софтвера.

Резиме изнетих мишљења објавиће се на сајту www.дис.орг.рс и доставити Привредној комори Србије, Влади Републике Србије, надлежним државним органима и медијима.