Одржана Трећа седница Радне групе НКЕУ за поглавље 10
(информационо друштво и медији)

Београд, 11. март 2015.

У Београду је 11. марта 2015. одржана Трећа седница Радне групе НКЕУ (Националног конвента о Европској унији) за поглавље 10 (информационо друштво и медје).

Laanpere_01

 

Чланови Радне групе су први део седнице посветили излагању Марта Laanpere вишег истраживача у Институту за информатику Универзитета у Талину у Естонији.

Естонија има врхунска искуства и резултате у развоју информационог друштва и Март Laanpere је један од водећих експерата за примене ИКТ. Laanpere је између осталог рекао: „Цела Естонија је покривена широкопојасном мрежом, 76% породица има рачунар, 99% банкарских апликација се обавља електронски, 95% пореских апликација се обавља електронски. Од 2002 сви који живе у Естонији имају електронску идентификацију (ИД), за информационо друштво је надлежно Министарство за економију и телекомуникације и у оквиру њега Одељење за државни информациони систем. За успех је важан баланс између локалних пословних иницијатива и централних владиних акција…“

У другом делу седнице говорили су:

  • Срђан Мајсторовић, заменик директора Владине Канцеларије за европске интеграције је говорио о преговарачкој позицији Србије, плану рада и очекивањима у 2015. години.
  • Владана Радисављевић из Министарства за трговину, туризам и телекомуникације је приказала досадашњи преговарачки процес за поглавље 10 и тренутну ситуацију.
  • Маја Зарић, саветник у Министарству културе и информација је говорила о развоју и организацији медија кроз поглавље 10.
  • Саша Милашиновић, координатор Радне групе НКЕУ представио је документ Препоруке Радне групе НКЕУ за поглавље 10, а које су сачињене на основу досадашњег рада.

У дискусији су дате одређене сугестије за допуне и измене документа који ће се користити за предстојеће састанке са Преговарачком групом за информационо друштво и медије и Националним конвентом о Европској унији.

 

Мајсторовић: “До краја марта биће завршен аналитички преглед”

Београд, 11.  март 2015.

Срђан Мајсторовић, заменик директора Владине Канцеларије за европске интеграције је изјавио: ”Очекујемо да ће 2015. бити година када ће се отворити прва преговарачка поглавља и када ћемо кренути у другу фазу приступних преговора”. Ово је Мајсторовић рекао на седници радне групе Националног конвента о Европској унији посвећеној поглављу 10 које се односи на информационо друштво и медије.

SMajstorovicМајсторовић каже да је остало да се заврше скринизни за још два поглавља, а потом се чека коначна верзија извештаја Европске комисије у вези са поглављима, на основу чега ће се касније радити преговарачка позиција.

Према његовим речима, по завршетку скринига биће покренут процес консултовања и сагледавања његових резултата и у наредном периоду и ревизија Националног програма усвајања правних тековина ЕУ који указује како и којим темпом ће се усклађивати прописи са прописима ЕУ.

“У овом процесу влада не може сама. Ово је процес који се тиче свих грађана, интересних група и свих асоцијација”, рекао је Мајсторовић и навео да је влада подржала Национални конвент о ЕУ који би са организацијама цивилног друштва и свим заинтересованима требало да се директно укључи у приступне преговоре.”

Према његовим речима, Србија је спремна да до краја 2018. заврши све неопходне реформе које је потребно предузети у законодавном и институционалном смислу како би се закони усагласили са оним што је данас стандард у ЕУ.

Када је реч о поглављу 10, Мајсторовић каже да се чека коначна верзија извештаја Европске комисије у вези са овим поглављем на основу којег ће се касније радити преговарачка позиција и да је од суштинског значаја за успешност преговора да заинтересовани актери буду укључени и консултовани у том процесу.

“Један веома захтеван посао је пред нама али имајући у виду постојећи степен усклађености прописа Србије са прописима ЕУ у области електронских комуникација, информационог друштва, аудио визуелне политике и медија сигуран сам да је наша стартна позиција пред отварање ових преговарачких поглавља много боља у односу на неке друге државе када су преговарале о уласку у ЕУ”, рекао је Мајсторовић.