Друштво за информатику Србије органозовало је 25. новембра 2022. трибину “Стање и трендови у заштити података о личности – нови облици угрожавања приватности и потребне мере”. Повод за организацију трибине су мишљења да се заштита приватности озбиљно угрожава. То је потврђено и у анкети  спроведеној у новембру месецу 2022. године и која се може видети на нашем сајту.

Испитаници су показали, да је њих 38%  имало неке непријатности са својим подацима о личности  и да је чак 73,7%  уочило неке нове облике угрожавања приватности као што су: слање рачунарских вируса, злоупотребе “колачића”, уцене, злостављање и прогон преко интернета, слање претећих порука, злоупотреба ЈМБГ, неконтролисана примена видео надзора и софтвера за препознавање лица и др.

Никола  Марковић, председник ДИС је сачинио документ “Стање и проблеми у заштуити подака о личности” који је послужио као основа за дискусију и следеће закључивање на трибини:

 • постоји правни основ за заштиту података о личности, али је потребно његово унапређивање бољим регулусањем видео надзора, примене софтвера за анализу лица и др,
 • треба јачати улогу Повереника за заштиту података о личности,
 • стално ажурирати софтвер за заштиту од вируса и злонамерног софтвера,
 • неодговарати на поруке непознатих лица,
 • обазриво користити “колачиће”,
 • криптографисати важније порука,
 • јавне евиденције са подацима о личности држати на домаћим серверима,
 • стално информисање и едукација о опасностима за угрожавање података о личности,
 • јачати улогу домаћег ЦЕРТА,
 • најтеже облике угрожавања приватности квалификовати као кривично дело,
 • проверавати сигурност система за онлајн плаћња,
 • не слати ЈМБГ и бројеве платних картица преко интернета,
 • преко медија и образовног система обавештавати јавност о новим опасностима за податке о личности и др.

Предлози ће се упутити надлежним органима и пратити њихова реализација.

Поред активиста Друштва за информатику, скупу је присуствовало и око 30 ученика гимназије ЕПА који су питањима и коментарима показали заинтересованост за приватност и допринели успеху трибине.