Радна група Националног конвента о ЕУ за поглавље 10 (информационо друштво и медији) (РГНКЕКУ-10) је 13. децембра 2022. године одржала седницу и након расправе подржала Извештај Европске комисије о стању у Србији у области поглавља 10 (информационо друштво и медији).

У Извештају је констатован умерен напредак у развоју информационог друштва у Србији у погледу: функционисања унутрашњег тржишта за електронске комуникације, доступности савремених електронских сервиса, развоја информационе безбедности, примене еУправе и еТрговине, функционисања јединственог дигиталног тржишта, ширењу ултрабрзе широкопојасне комуникационе инфраструктуре, развоја медијске писмености и низа других активности.

Европска комисија у свом Извештају уочава поједине недостатке и наглашава да би Србија у наредном периоду требало да:

  • усвоји нови Закон о електронским комуникацијама и усклади га са регулативним оквиром у Европској унији, Европским закоником о електронским комуникацијама и Директивом о смањивању трошкова,
  • предложи Закон о широкопојасном интернету и Закон о електронским медијима,
  • обезбеди финансијску и оперативну независност агенција РАТЕЛ и РЕМ,
  • обезбеди заштиту конкуренције за операторе,
  • заврши припреме и уведе систем за хитне позиве 112,
  • убрза реализацију задатака из медијске стратегије и развој аудио визуелне политике.

Радна група подржава све поменуте активности и настојаће да се они реализују у наредних годину дана уз контакте са надлежним органима и организацијама.

Реализацијом ових задатака подржава се пријем Србије у ЕУ и унапређује развој информационог друштва и медија у Србији.

Радна група је још 2021. године подржала