У Београду је 6. септембра 2021. године одржана седница новоизабраног Управног одбора ДИС Друштва за информатику Србије и извршено је конституисање.

За председника УО ДИС изабран је Срећко Миодраговић из компаније ComTrade.

За потпредседника УО ДИС изабрана је проф. др Драгана Бечејски Вујаклија.

Секретар УО ДИС је Зоран Коруновић а благајник је Драган Ристовић.

Усвојена је подела надлежности и задужења свих чланова УО ДИС.

На састанку су анализурани протекли научно стручни скуп Информатика 2021 и Скупштина Друштва за информатику Србије који су одржани 30. јуна 2021. године.

Оцењено је да су оба скупа била врло квалитетна. На Скупштини је Никола Марковић поново изабран за председника Друштва за информатику Србије.

На седници су усвојени и Извештај комисије за подизање рејтинга ДИС и предлог за редизајн сајта Друштва за информатику Србије.