Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије, Удружење за електронске комуникације и информационо друштво организују у уторак 21 септембра 2021. од 12:00 до 13:00 часова

Округли сто
Где је и да ли је застала 5G мобилна мрежа у Србији?

 • 5G је мотор развоја и покретач индустрије,
 • у Србији постоје знања и интереси за 5G мобилну телефонију,
 • опасности од кашњења у примени 5G,
 • 5G ће имати велики утицај на начин живота и рада,
 • зашто је једина 5G експериментална станица размонтирана?
 • борба против 5G митова…

Уводничари:

 • Владана Радисављевић Ђорђевић
  руководилац Групе за планирање и развој електронских комуникационих мрежа и услуга у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • Зоран Живковић
  Towers Net
 • Воја Гашић
  заменик главног уредника PCPress-a
 • Драгорад Милановић
  ИКТ Билтен

Модератор:

 • Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије

Скуп се одржава у Привредној комори Србије, Београд, Ресавска 15 сала 3А-Б приземље

Након скупа објавиће се преглед изнетих мишљења и предлога и упутити надлежним органима и организацијама.


РЕЗИМЕ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА

Убрзати припреме за развој и примене 5G мобилне мреже

Друштво за информатику Србије након одржане дискусије на округлом столу „Где је и да ли је застала 5Г мрежа у Србији“ упућује Министарству за трговину, туризам и телекомуникације, РАТЕЛ-у и свим телекомуникационим операторима следеће препоруке:

 1. Учесници скупа су констатовали, да је у односу на стање из 2019. године, дошло до застоја у припремама и увођењу 5Г мобилне мреже.
 2. Застој у развоју и примени 5Г мобилне мреже може да има штетне последице по привредни и друштвени развој Србије.
 3. На округлом столу су представљене спроведене и текуће активности и процедуре за издавање дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања ,у складу са Законом о електронским комуникацијама.
 4. Министарство за трговину, туризам и телекомуникације је усвојило регулаторни оквир за увођење 5 Г мреже у Србији и тиме је створен предуслов за почетак процеса јавног надметања за доделу фреквенција за коришћење 5Г мреже. Препоручујемо да Министарство за трговину, туризам и телекомуникације настави са припремама за стварањем стимулативног нормативног амбијента за развој и примену 5Г мобилне мреже. (Предлагање и усвајање Закона о електронским комуникације и други прописи ).
  5.Препоручује се РАТЕЛ-у да што пре, а најкасније до краја 2021. године објави тендер за јавно надметање за доделу радио- фреквенција за потребе мобилне мреже пете генерације.
 5. Препоручује се свим заинтересованим телекомуникационим операторима да интензивирају своје кадровске, техничке и финансијске припреме за ангажовање на увођењу и примени мобилне мреже 5. генерације у Србији.
 6. Друштво за информатику Србије ће као стручно удружење информатичара, наставити да прати стање и предлаже мере, како би се интензивирале припреме за примене 5 Г мобилне мреже у Србији.