Друштво за информатику Србије на основу члана 19. Статута Друштва приступа прикупљању предлога за доделу

П Л А К Е Т А
Друштва за информатику Србије
ЗА ИЗВАНРЕДАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ У 2021.

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

 • иновативни ИТ старт-ап подухват,
 • развијен и примењен ИТ производ или информатичка услуга,
 • објављен научни рад из области информатике.

Услови конкурисања за Плакету:

 1. Пријаву може поднети правно лице или физичко лице.
 2. Пријава на приложеном обрасцу или у слободној форми треба да садржи:
  1. назив предузећа/организације или име особе која се предлаже за Плакету,
  2. област за коју се конкурише,
  3. назив: иновативног ИТ старт ап подухвата / ИТ производа или информатичке услуге / научног рада,
  4. кратак приказ: иновативног ИТ старт ап подухвата / ИТ производа или информатичке услуге / научног рада, на највише 5 страница А4 формата,
  5. остварене ефекте, односно у чему се огледа успешност дела,
  6. име и презиме и адресу (град, улицу и број, телефон и e-mail адресу) особе за контакт,
  7. назив предузећа/организације или име особе предлагача.
 3. Пријава се доставља најкасније до 30.10.2021.
  Пријава се попуњава у обрасцу који је приложен и са обавезним образложењем шаље на e-mail: zoran.korunovic@gmail.com
 4. Ближе информације се могу добити на веб сајту www.dis.org.rs или од Николе Марковића, тел: 063/253-583, e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs , или Зорана Коруновића, тел: 063/240-659, e-mail: zoran.korunovic@gmail.com.

Рад жирија:

Чланови жирија за доделу ПЛАКЕТА за 2021. године су: проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, Никола Марковић, проф. др Игор Тартаља, доц. др Тамара Вученовић, доц. др Милан Парошки, Саша Матејић, Бојан Миленковић, Саша Милашиновић и Анита Мањенчић.

Секретар жирија: Зоран Коруновић.

Жири ће прегледати и размотрити приспеле пријаве за Плакету. Према потреби, жири може да затражи и допунске информације или презентације. Жири ће своју одлуку донети најкасније до 18.11.2021. године и Плакете уручити на јавном скупу поводом Дана информатичара. Члан жирија нема право изјашњавања уколико се кандидује неко ко је из фирме у којој он ради или је у ближем сродству са кандидатом.

ПОЗИВАМО ВАС ДА ИЗНЕСЕТЕ ВАШ ПРЕДЛОГ/ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА
ПЛАКЕТУ ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
ИЛИ КАНДИДУЈЕТЕ СВОЈЕ ИТ ДОСТИГНУЋЕ У 2021. ГОДИНИ