Beograd, 23 septembar 2014.

Delegacija Društva za informatiku Srbije (DIS) razgovarala je 23 septembra 2014. sa Savom Savićem, pomoćnikom ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije u sektoru za informaciono društvo i njegovim saradnicima.

DIS_MTT

Predstavnici DIS ukazali su da pored neospornih uspeha koji se svakodnevno ostvaruju u IKT sektoru, postoje i brojni problemi koji umanjuju moguće pozitivne efekte IKT delatnosti na privredni i društveni razvoj.

Kao osnovni problemi izneti su:

  • Ne reagovanje na stagnaciju i opadanje IKT tržišta sa 545 miliona evra u 2008. godini na oko 430 miliona evra u 2013. godini
  • Ne donošenje propisa za informacionu bezbednost, arhiviranje elektronskih podataka, elektronsko fakturisanje
  • Zadržavanje nedovoljnog nivoa i obima primene IKT kod najvećeg broja poslovnih korisnika

Društvo za informatiku Srbije u realizaciji svojih aktivnosti ima dobru saradnju sa nadležnim državnim organima ali su mnoge podnete inicijative ostale bez odgovora i realizacije, kao što su:

  • Smanjivanje PDV na IKT opremu
  • Donošenje državnog programa podrške IKT sektoru
  • Objedinjavanje svih državnih nadležnosti i koordinacija aktivnosti u oblasti informacionog društva
  • Povećavanje kvota za studije informatike
  • Sertifikacija kvaliteta softvera
  • Sistematsko praćenje i proučavanje stanja u IKT oblasti
  • Osnivanje domaćeg CERT-a

Društvo za informatiku Srbije je u granicama svojih mogućnosti spremno da, kao udruženje IKT stručnjaka, sa nadležnim organima i organizacijama sarađuje u realizaciji svih ovih zadataka.

Na sastanku je konstatovano da održani sastanak predstavlja dobru osnovu za njihovo dalje razmatranje na višim nivoima.

Delegaciju Društva za informatiku Srbije činili su: Nikola Marković, predsednik DIS, prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija, Nataša Išljamović i Saša Milašinović.

Linkovi:
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Internet ogledalo