Друштво за информатику Србије (ДИС) и Удружење информатичке делатности Привредне коморе Београда организују округли сто на тему

 

ЗАШТО КОМПАНИЈЕ У СРБИЈИ НЕДОВОЉНО КОРИСТЕ
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Електронско пословање и плаћање, ЕРП, ЦРМ, ДМС, “Cloud computing”,
Реинжењеринг пословања, мобилно плаћање, електронске фактуре

 

који ће се одржати у четвртак 25. септембра 2014. са почетком у 13:00 часова у сали IVа на четвртом спрату зграде Привредне коморе Београда, Кнеза Милоша 12.

 • 10,8% компанија са више од 10 рачунара користи ЕРП
 • 13,7% компанија и државних органа користи ЦРМ
 • 9% компанија и државних органа има имплементиран ДМС
 • 1% компанија примењује неки од облика “Cloud computing-a

Иако ни једна од наведених технологија није у примени мање од 10 година у Србији и упркос чињеници да је немогуће конкурентно пословати без нових модела пословања, наше компаније из различитих сектора и грана ризикују да изгубе позиције на тржишту.

Увод: Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

Учесници:

 • Владан Атанасијевић, Asseco SEE
 • Владан Живановић, NCR
 • Владислав Милетић, MFC Mikrokomerc
 • Бранко Ћирић, ASW
 • Гордана Драгичевић, AB Soft
 • Драго Самарџић, COMING
 • Душан Познановић, Белит
 • Саша М. Милашиновић, Yutro.com
 • Драган Мојкић, Comdata
 • Спира Матић, SDDitg
 • Наташа Вујачић, IN2
 • мр Митко Минић MKS
 • Марко Елазар, Energodata

Модератор: Душан Ракић, Удружење информатичке делатности Привредне коморе Београда

Позивамо компаније и удружења да предлозима и сугестијама активно учествују у припреми и раду Округлог стола и своје присуство пријаве на:

http://www.kombeg.org.rs/komora/centri/c_obrazovanje/PrijavaSeminara.aspx?id=192