Друштво за информатику Србије и Привредна комора Београда су 28 јуна 2015. организовали округли сто:

ПРИМЕНЕ ИКТ И УШТЕДЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Учесници округлог стола су потврдили да расте потрошња електричне енергије за потребе примена ИКТ (сада око 10% од укупне потрошње) и да ће се тај тренд наставити са даљим развојем примена ИКТ. Истовремено, констатовано је, да управо примене савремених информационих и комуникационих технологија (ИКТ) омогућују да се применом савремене опреме и софтверских решења значајно смањи потрошња електричне енергије.

На десетине ИКТ компанија на домаћем тржишту нуди опрему и софтверска решења за рационализацију и штедњу електричне енергије а међу њима су на овом скупу своја решења показали “Schnieder Electric DMS NS DOO” Нови Сад, “Coming” и “EnelPS”. Такође, на стотине компанија је већ применило нека решења и остварило значајне уштеде. Међутим, постоје још многе не искоришћене могућности и очекује се да овај скуп допринесе информисању о могућностима и подстакне њихово још шире коришћење.

На основу изнетих предлога и мишљења донете су следеће препоруке:

  • Надлежни државни органи (Министарство за рударство и енергетику, Министарство за пољопривреду и заштиту животне средине и др.) треба да се упознају са могућностима да се коришћењем одређених софтверских решења може рационализовати и смањити потрошња електричне енергије и да предузму мере стимулације њихове примене.
    Сугерисано је да се приликом расписивања тендера посебно пондерише набавка енергетски ефикасне опреме.
  • Компаније, управа и јавна предузећа као корисници ИКТ треба да сагледају могућности да применом консолидације у дата центру (замена сервера, сториџа са виртуализованим решењима и десктоп рачунара са танким клијентима) и клауд решења смање потрошњу електричне енергије. Потребно је унапредити: систем мерења потрошње електричне енергије у дата центру, систем пројектовања новог дата центра и обезбедити праћења остваривања планираних ефеката.
    Средства од остварених уштеда треба усмерити за набавку нове енергетски ефикасне опреме и софтверских решења која ће омогућити даље смањивање потрошње електричне енергије.
  • Медији могу афирмисањем резултата који су остварени и представљањем опреме и софтверских решења за уштеде да допринесу мотивисању за масовнији приступ коришћењу ИКТ за уштеде електричне енергије.

Закључак округлог стола је да компаније и државни органи треба да инвестирају у технологије и софтверска решења која штеде потрошњу струје а држава треба да пронађе моделе којима ће да охрабри оне који редукују потрошњу електричне енергије.

Организатори скупа ће Резиме доставити и надлежним државним органима и предложити договор о даљој сарадњи.

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Београда