Друштво за информатику Србије је у више прилика мандатарима за састав Владе и надлежним министарствима износило предлоге да се рационалније користе постојећи ресурси и конципира ефикаснији и организованији рад у вођењу политике и развоју информационог друштва у Србији.

На овај начин изражавали смо мишљења највећег броја ИКТ стручњака и ИКТ компанија у Србији.

Управо зато, Друштво за информатику поздравља одлуку Владе Републике Србије која је 27 јула основала Канцеларију за информационе технологије и електронску управу. Канцеларија је непосредно везана за Владу и добила надлежности у области пројектовања, усклађивања, развоја и функционисања ИТ за потребе органа државне управе и служби Владе.

Сматрамо да су на овај начин створени услови да се оквиру Канцеларија ефикасније, рационалније и организованије обављају поверени послови у области ИТ и развоју електронске управе.

Веома је корисно што су оснивањем Канцеларије интегрисани послови које су досада обављани у Дирекцији за електронску управу и ИКТ послови који су се обављали у Управи за заједничке послове републичких органа. Треба размотрити могућности да се и други послови координације рада у области развоја информационог друштва и дигитализације пословања у привреди и јавним службама Србије организују у оквиру Канцеларије.

Очекујемо успешан рад Канцеларије.

Друштво за информатику Србије постоји више од 40 година, окупља на стотине ИКТ стручњака и спремно је на сарадњу са Канцеларијом.