БЕОГРАД, 31. октобар 2014.

У Привредној комори Београда 31 октобра одржан је стручни скуп “Стандарди информатичког образовања у основним и средњим школама”.

IKT_Skolstvo

Говорили су позвани представници надлежних државних органа и организација и основних и средњих школа.

Констатовано је да садашњи школски систем не даје довољан број кадрова који имају адекватну информатичку писменост и који ће моћи квалитетно да користе и развијају ИКТ у привредним и другим делатностима.
Истакнут је захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја да се израде “образовни исходи и стандарди” како би се на основу њих унапредила настава из информатике.

Привредна комора Београда, Друштво за информатику Србије, Педагошко друштво информатичара Србије и Агенција за образовање МиЈ ће инсистирати код надлежних органа да се препоруке са овог састанка реализују и наставити активности на праћењу стања и предлагању мера за унапређивање наставе из информатике у основним о средњим школама.