Izveštaj sa prezentacije Integrisanog informacionog sistema zdravstva

 

BEOGRAD, 18. april 2016.

Društvo za informatiku Srbije, Privredna komora Beograda i Ministarstvo zdravlja su 18 aprila 2016. godine organizovali prezentaciju Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

 

IZIS_PKB
Prezentaciju je dao Miroslav Pevac, posebni savetnik u Ministarstvu zdravlja. On je prikazao obuhvat projekta, implementaciju funkcionalnosti E-Uput, E-Recept i Elektronski zdravstveni dosije, povezivanje sa organizacijama u okruženju, integraciju sa postojećim lokalnim informacionim sistemima u zdravstvenim ustanovama, ulogu „call centra“ i „SMS gateway-a“, izveštavanje i „Business Intelligence“ i početna iskustva u implementaciji vertikale KC Niš.

Pevac je naglasio da je cilj da se razvije što efikasniji zdravstveni sistem i obezbedi kvalitetnije lečenje.

Korišćenje projekta se može videti na www.mojdoktor.gov.rs

Izvođač projekta je Telekom Srbija i Dinamički informacioni sistem.

U diskusiji su izneta sledeća mišljenja, komentari i pitanja:

 • Implementacija je počela 21 marta 2016. u KC Niš i prva iskustva su pozitivna,
 • Dobro je da se koriste „open“ sistemi i ne plaćaju licence,
 • Izradi projekta je trebalo da prethodi usvajanje Strategije razvoja zdravstva u Srbiji,
 • Zašto se odustalo od elektronskog recepta?
  Ako je razlog da lekari nemaju elektronski  potpis, onda treba organizovati akciju na njihovoj dodeli,
 • Zašto se odustalo od koncepta elektronskog kartona koji je standardizovan sa praksom u EU i koji je  razvijen i primenjen u nekoliko zdravstvenih ustanova u Srbiji?
 • Da li će domaće IT kompanije morati da razvijaju priključke na IZIS o svom trošku?
 • Neka projektna rešenja su u suprotnosti sa Zakonom o zdravlju i očekuje se da Ministarstvo pokrene inicijativu za usaglašavanje,
 • Realizacija projekta je nemoguća bez adekvatnog angažovanja IT profesionalaca koji treba da dobiju status i primanja kako je ranije dogovoreno,
 • Da li je u izradi projekta bilo saradnje sa RFZO i kakva je uloga RFZO?
 • Naredni razgovori treba da budu o efektima IZIS-a

 

IZIS_PKB_gosti

 

Najavljeno je da će implementacija u Kragujevcu početi krajem aprila, a u Beogradu i Novom Sadu krajem maja 2016. godine.

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda će rezime diskusije poslati Ministarstvu zdravlja i predložiti razgovor o iznetim komentarima i daljim aktivnostima.