У Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2 у Београду, 29. јуна 2017. одржана је конференција за новинаре на којој је представљена Иницијатива „Програмирај!“.

Иницијативу Програмирај! чине сестрински пројекти „Визуелно програмирање за основце“ и „Програмирање за основце“. Пројекте реализују Moodle Мрежа Србије и Друштво за информатику Србије.

 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација финансирало је пројекте у оквиру конкурса доделе средстава за програме у области развоја информационог друштва.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе и фондација Петља подржали су ову иницијативу.

О пројектима су говорили:

 • Татјана Матић, Државна секретарка Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • Снежана Марковић, саветница за ИКТ министра просвете
 • Небојша Васиљевић, директор Фондације Петља
 • Милош Бајчетић, председник Moodle мреже Србије
 • Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије
 • Катарина Алексић, координатор пројекта „Визуелно програмирање за основце”
 • Бојана Сатарић, координатор пројекта „Програмирање за основце”

 

У основним школама у Републици Србији настава предмета Информатика и рачунарство биће обавезна у V разреду од септембра 2017. године.

У оквиру наставне теме Рачунарство у петом и шестом разреду очекује се да ученици стекну основна програмерска знања и развијају алгоритамски начин мишљења. Ученици ће радити на једноставним задацима плитке алгоритамске сложености, пролазећи кроз све основне концепте и елементе програмирања.

Предвиђено је да се ученици V разреда баве визуелним програмирањем у неком од програма локализованих на српски језик, док ће ученици VI разреда радити у текстуалном програмском језику.

Нови наставни програм заснован је на исходима и као такав измешта наставника из улоге извршиоца наставног програма и даје му слободу да тај програм заиста креира, водећи рачуна о конкретним условима у којима ради и ученицима које подучава. Наставник ће стварати образовно окружење у коме ће ученици бити креатори технологије, а не само њени корисници.

Директни корисници су 120.000 ученика петог и шестог разреда основних школа у Србији и њихови наставници информатике, а индиректни 120.000 ученика седмог и осмог разреда основне школе, средњошколци, студенти и шира друштвена јавност заинтересована за програмирање.

Програмирај! бесплатно нуди:

 • 18 видео-лекција титлованих на српски језик (ћирилично и латинично писмо) из домена визуелног програмирања у програмском језику Scratch
 • 18 видео-лекција титлованих на српски језик (ћирилично и латинично писмо) из домена текстуалног програмирања у програмском језику Python
 • Текстуалне приручнике за ученике у дигиталном облику, на ћириличном и латиничном писму
 • Текстуалне приручнике за реализацију школских часова у дигиталном облику који садржи методичке припреме за наставнике на ћириличном и латиничном писму
 • Обуке за наставнике информатике
 • Јавно доступне интерактивне наставне материјале на порталу Петља http://petlja.org/

 

Посебна пажња посвећена је потребама ученика са оштећеним слухом (титл на српском језику, ћирилично и латинично писмо).

Планира се да креиран наставни видео-материјал буде допуњен титловима на језицима националних мањина.

Креирани курс за наставнике биће јавно доступан на сајтовима Moodle мреже Србије (http://mms.edu.rs/moodle/), Друштва за информатику Србије (https://dis.org.rs/sr/racunarstvo-i-informatika-vi-razred/), МПНТР-а (http://www.mpn.gov.rs/), Фондације Петља (http://petlja.org/) и YouTube каналу иницијативе Програмирај! https://www.youtube.com/channel/UCjLGS9pir9Tw6QBDeZhfCag и слободан за преузимање.

 

Извештаје са конференције можете и на сајтовима: