На Скупштини Друштва за информатику Србије (ДИС) која је одржана 30 јуна 2021 године оцењено је да је добро што се Друштво бави ширењем примена ИКТ, афирмисањем домаћих ИКТ резултата и предлагањем потребних мера, али да тежиште даљих активности треба да буде на убразању процеса дигиталне трансформације пословања у Србији.

У протекле 4 године остварени су значајни резултати који се огледају у организацији око 120 трибина, округлих столова, вебинара и предавања на којима је наступало око 300 информатичара и на којима је било око 10.000 учесника. Са ових скупова је потекло око 40 иницијатива и амандмана као што су: повећати квоте за студирање информатике, регулисати бесплатне уџбенике, донети нови Закон о електронским комуникацијама, усагласити видео надзор и заштиту података о личности, анализирати ефекте онлајн наставе, искористити потенцијале фриленсера, образовати јединствен орган за информатику и др. Све ове иницијативе су код надлежних органа и треба инсистирати на њиховој реализацији.

Међу значајнијим активностима било је и обележавање 60 година од производње првог домаћег дигиталног рачунара ЦЕР 10, што је била и прилика да се подсетимо на врло активну улогу тадашње државе у покретању произвидње и примена рачунара. Снимљен је филм о ЦЕР 10 рачунару, објављена је монографија „60 година од првог дигиталног рачунара у Србији ЦЕР 10“ и одржан стручни скуп.

Примене савремених ИКТ су протеклих годинуипо дана умале изванредну улогу јер су омогућили да се: компјутеризовани послови обављају несметано, убрза примена нових апликација, омогући рад од куће, организује настава на даљину, развије нова ИКТ унфраструктура за подршку свим учесницима у борби против пандемије ЦОРОНА 19. Друштво за информатику је учествовало у иницирању и промоцији неких таквих активности.

Дигитаална трансформација пословања подразумева анализу и трансформацуију радних процеса тако да се у све интегришу најсавременије ИКТ. У Србији постоје знања и искуства у дигиталној трансформацији, али у привреди и надлежним државним органима она није прихвачена у задовољавајућој мери. Менаџменти у компанијама најчешће немају довољне капацитете да би се квалитетно бавили дигиталном трансформацијом пословања. Надлежни органи, ПКС, медији, па и ДИС треба да се интензивније баве промоцијом потенцујала и афирмацијом остварених резултата у примени дигиталне трансформације пословања.

Друштво за информатику Србије за наредни период планира да своје активноси заснива на: укључивању још ширег круга информатичара, брзом реаговању на актуелне појаве, независном и објективном процењивању стања и компетеном предлагању потребних мера. Нашим члановима и најширој стручној јавности предлажемо да посебну пажњу посвете даљем развоју апликација за рад у условима пандемије. Треба се укључити у реализацију: Програма Србија 2025(предвиђено 600 милиона евра за ИКТ), Стратегије паметне специјализације, Стратегије вештачке интелигенције, Економског и инвестиционог плана ЕУ за Западни Балкан и др.

Друштво за информатику Србије ће припремити и посебан стручни програм за 2023 годину када ће се обележавати 50 година постојања и деловања.

Скупштина је усвојила извештаје о досадашњем раду и планове за наредни период и изабрала нови Управни и Надзорни одбор. За председника Друштва поново је изабран Никола Марковић.

На Скупштини је закључено, да је основни задатак информатичара Србије развој свих активности на подстицању још шире дигиталне трансформације пословања. Наша визија је Дигитална Србија!