Друштво за информатику Србије организовало је 30. јуна 2021 научно стручни скуп „ИНФОРМАТИКА 2021“. Скуп је због пандемије одржан у хибридној форми и то уживо, у Привредној комори Србије, и у онлајн форми. Скупу је председавала проф. др Драгана Бечејски Вујаклија.

Кратко Вам представљамо садржаје и поруке одржаних предавања:
Научно предавање на тему “Изазови Event Sourcing приступа” је одржао проф. др Слађан Бабарогић, са ФОН-а. Уз констатацију да су вечити проблеми у развоју софтвера и даље присутни и да и данас имамо висок проценат неуспешних софтверских пројеката, мора се признати да је у последње две декаде дошло до значајног позитивног помака у погледу развоја методологија за развој софтвера, софтверских архитектура, нових програмских језика, софтверских алата и технологија. Међу тим обећавајућим новим парадигмама, које могу убрзати развој софтверских система а касније обезбедити оперативну поузданост и скалабилност, значајно место заузимају архитектурни узор ЦQРС и Евент Соурцинг механизам за перзистенцију стања објеката. Акценат је стављен на примене Евент Соурцинг приступа.

„Примена Model-Driven приступа у индустрији 4.0 – наменски језик за моделовање процеса производње“ била је тема научног предавања проф. др Славице Кордић са ФТН. Примена Модел Дривен Софтwаре Девелопмент (МДСД) приступа подразумева да се модел разматраног система на довољно високом нивоу апстракције и са задовољавајућим степеном формалности третира као део имплементације, јер се аутоматизованим поступцима, кроз једну или више трансформација, преводи у програмски код који се директно може извршавати на изабраној циљној платформи. У овом раду представљена је примена овог приступа у Индустрији 4.0. Предложен је један наменски језик (Домаин Специфиц Моделинг Лангуаге – ДСМЛ) под називом МултиПроЛан, намењен моделовању производних процеса. Помоћу концепата језика МултиПроЛан специфицирају се производни процеси на формалан начин и креирају модели. На основу модела производних процеса аутоматски се генеришу инструкције за паметне ресурсе који учествују у процесу, чиме се обезбеђује висок степен аутоматизације производње.

Предавање „Надзор и управљање у Дата центру“ је одржао Миодраг Николић из домаће компаније „Comtrade Distribution“. Развој и све шира примена ИТ довела је до наглог и огромног пораста количине података. Према Форбсу, 90 одсто свих података генерисано је за последње 2 године. Обрада и чување ове количине података обавља се у савременим Дата центрима у којима се за то користе најновије информационе технологије. Упркос томе, догађају се прекиди у раду и Гартнер је израчунао да трошак прекида рада Дата центра од само 1 минута кошта 5.600 долара. Да би се предупредили ови трошкови и проблеми због прекида рада у Дата центру, развијен је Јединствени систем за аутоматски надзор и управљање у Дата центру. Миодраг Николић је нагласио да ИТ и савремено организован Дата центар више нису трошак, већ профитабилан део компаније.

Након скупа “Информатика 2021” одржана је изборна Скупштина Друштва за информатику Србије. Усвојени су извештаји о раду и планови за наредни период. Изабрани су нови Управни и Надзорни одбор и за председника Друштва поново је изабран је Никола Марковић.